Frivillig Väntjänst — Stockholm

Din insats kommer att göra stor skillnad för en medmänniska i Stockholm - Bli ledsagningsvolontär!

Beskrivning

Frivillig Väntjänst har funnits i över 60 år och verksamheten är fortfarande, och kanske mer än någonsin, viktig och betydelsefull! FRIVILLIG VÄNTJÄNST anno 1959.

Vi söker nu dig som vill bli en ledsagningsvolontär hos oss på Frivillig Väntjänst (FV)! Som ledsagningsvolontär följer du med någon som har svårt att på egen hand t.ex. besöka sjukvårdsinrättningar, frisör, fotvård, sociala och kulturella evenemang, köpa kläder, bara komma ut på en promenad eller att få ta en fika.

Som volontär/medlem i Frivillig Väntjänst bidrar du till ökad trygghet i människors vardag genom respekt, engagemang och medmänsklighet. Våra insatser bygger helt på frivilligt arbete och våra medlemmars engagemang, och är kostnadsfria för den hjälpsökande. Din insats kommer att göra stor skillnad för en medmänniska!

Frivillig Väntjänst förmedlar ideella krafter (volontärer) som stöd och sällskap till äldre och personer med funktionsvariationer (hjälpsökande). Därmed bidrar vi med att bryta ofrivillig ensamhet samt till en förhöjd livskvalitet och en meningsfull tillvaro för såväl hjälpsökande som volontärer, samtidigt som vi är ett komplement till samhällets resurser.

Att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet är viktigt eftersom den typen av ensamhet har en negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan. Genom våra insatser går det att förebygga och motverka de negativa effekterna som ofrivillig ensamhet kan innebära. Det kan i sin tur ge äldre personer och våra volontärer en bättre hälsa och ökad livskvalitet, alla blir de sedda och hörda.

De insatser och möten som FVs volontärer skapar, för och med våra hjälpsökande, leder till effekter som inte går att kvantifiera och mäta med siffror och statistik. Istället blir det resultat som man inte kan ta miste på när de upplevs. Frivillig Väntjänsts vision är att vi ska bidra till ett medmänskligare samhälle. Frivillig Väntjänst har för närvarande drygt 150 volontärer/medlemmar och över 350 hjälpsökande. Volontärerna turas om på uppdragen utifrån den möjlighet du har att engagera dig.

När du anmält ditt intresse så kontaktar vi dig för en intervju och sedan matchas du ihop med en hjälpsökande utifrån era intressen och din möjlighet att engagera dig.
I dessa tider känns vår existens extra viktig!

Minsta åtagande

Du tackar själv "ja" till erbjudet ledsagningsuppdrag som passar dig i tid och typ när uppdragen erbjuds av Frivillig Väntjänsts samordnare. För att räknas som medlem krävs att minst två uppdrag per halvår har genomförts under senaste kalenderåret

När och var sker uppdraget

Vanligen utförs uppdragen dagtid måndag - fredag, inom Stockholms stad. Ett uppdrag tar vanligtvis ca 2 - 4 timmar.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag