Rädda Barnen, Region Syd — 3 platser

Engagera dig i Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersförtryck och våld

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Kärleken är fri är en del av Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Kärleken är fri startades av Rädda Barnen 2008 tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland. Idag finns projektet i cirka åttio kommuner runt om i landet. I varje ort finns en samverkansgrupp med lokala aktörer från myndigheter och frivilligorganisationer som du som volontär kan engagera dig i. För att delta behöver du vara minst 18 år.

Du som bor i Jönköpings län kan engagera dig i Kärleken är fris samverkansgrupper, delta på samverkansmöten och vara med under skolveckorna. Som volontär får du tillsammans med frivilligorganisationer och myndigheter delta när vi besöker högstadie- och gymnasieskolor. Vi möter eleverna för samtal i korridorerna och genomför klassrumsbesök med tema barns rättigheter och hedersproblematik. Att leva med hedersnormer innebär att inte få tillgång till alla sina rättigheter. Genom att prata utifrån ett rättighetsperspektiv inkluderar vi alla och ingen blir utpekad. Genom ditt deltagande på skolveckan verkar du för att barn och ungdomar får kunskap om sina rättigheter och vågar söka hjälp. 

För att du ska känna dig bekväm att leda samtal om rättighetsfrågor erbjuder Rädda Barnen obligatoriska webutbildningar för samtliga volontärer. Det finns rutiner om du känner oro för något en elev berättar och Rädda Barnens projektledare finns som stöd.

Som volontär för Kärleken är fri blir du en viktig del av Rädda Barnens arbete att stärka barns rättigheter lokalt!
Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

Som volontär deltar du på minst en aktivitet under en skolvecka. Inför skolveckan deltar du på ett samverkansmöte och genomför de obligatoriska webutbildningarna på egen tid.

När och var sker uppdraget

Vi möter eleverna under skoltid. Uppdraget genomförs därmed på dagstid under vardagar. Inför varje skolvecka skickas det ut en länk till ett schema där du själv väljer vilka pass du deltar på. Du schemalägger därmed själv när du deltar och hur många pass du deltar på.

Platser

 • Jönköping
 • Vetlanda
 • Nässjö

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Skog och Ungdom Väst

Nya medlemmar till vår styrelse

 • Barn och ungdom
 • Djur och natur
Plats Ale, Alingsås, Bengtsfors och 46 andra platser
Fjärrarbete På distans