Röda Korset, Örebro — Örebro

Kassapersonal till idylliska Wadköping

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. På flera platser i landet fungerar också butikerna som mötesplatser där olika verksamheter erbjuds. 

Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas: 
 • möta kunder, stå i kassan och ge service 
 • bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • att utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris. 
Omfattning/ Du åtar dig att: 
 • schemaläggas ungefär 3–6 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. Butiken är idag öppen torsdag till söndag mellan klockan 11-16. Det är under dessa dagar och tider som vi behöver kassapersonal. Det är vanligt att frivilliga jobbar själv i butiken då den är så liten. Du kan jobba hela eller del av passet. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga. 
Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor och ge service. 

Därutöver ser vi gärna att du: 

 • är lyhörd och flexibel. 
 • har ett trevligt bemötande. 
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 
Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

När och var sker uppdraget

I vår butik i Wadköping, Örebro

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

ABF Norra Stockholms län

Hantverkssvenska

 • Integration och asylsökande
 • Kultur
 • Upplysning och folkbildning
Plats Solna

ABF Norra Stockholms län

Sagostunder

 • Barn och ungdom
 • Integration och asylsökande
 • Social gemenskap
Plats Solna