Brottsofferjouren, Nordöstra Skåne — 3 platser

Vill du stötta brottsutsatta och vittnen? Vi söker nu stödperson/vittnesstöd

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Vi söker nu dig som passar i rollen som stödperson eller vittnesstöd för brottsutsatta. ​

Stödpersonerna har kontakt med brottsutsatta, anhöriga och vittnen för att ge stöd, lyssna och vara en god medmänniska med en stor kunskap om just brottsoffer. Stödpersonerna finns också till hands för att kunna ge hjälp i kontakt med myndighet, försäkringsbolag, polis samt andra instanser.

Vittnesstödsverksamhetens syfte är att förbättra bemötandet av och informationen till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång, vilket medför en större grundtrygghet för dessa personer. Ett lugnt vittne är ett bra vittne, som bidrar till en ökad rättssäkerhet.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsutsattas rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. 
Brottsofferjouren Nordöstra Skåne är en del av Brottsofferjouren Sverige. 

För att bli stödperson eller vittnesstödjare blir du först intervjuad och sedan får du gå en utbildning. 
Utbildningen kommer att ske 19-21 januari 2024 och därefter tillkommer praktik.

Varmt välkommen att skicka in en intresseanmälan!

Minsta åtagande

5 timmar/månad.

När och var sker uppdraget

Brottsofferjouren Nordlöstra Skåne har sitt kontor i Kristianstad men har Bromölla, Östra Göinge och Kristianstad kommun som område. Mycket av kontakten med brottsutsatta sker per telefon eller på vårt kontor där det även finns ett samtalsrum. I Kristianstad Tingsrätt arbetar våra vittnesstöd enligt ett löpande schema med att hjälpa vittnen, anhöriga, målsägande inför och under rättegång.

Platser

  • Kristianstad
  • Bromölla
  • Östra Göinge

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara