Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm — Stockholm

Volontärer med kunskap om Epilepsi sökes till medlemsaktiviteter

Beskrivning

Vi är en förening för personer som lever med epilepsi samt anhöriga. En stor del av vår verksamhet handlar om att arrangera aktiviteter för våra medlemmar. Vi söker nu volontärer som kan tänka sig att hjälpa till. Det kan exempelvis handla om att förbereda aktiviteter genom att duka fram fika, stötta deltagarna samt finnas till hands om någon skulle få ett anfall och sedan plocka undan efter aktiviteten. 

De träffar som vi framförallt söker volontärer till är förlagda kvällstid på vardagar eller vissa helger dagtid. Vi är alltid minst två som hjälper till vid aktiviteter! Du som söker bör ha erfarenhet av epilepsi.

Minsta åtagande

3-5 timmar beroende på aktivitet.

När och var sker uppdraget

Det varierar.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Senaste uppdragen