590 volontäruppdrag

Volontärer sökes till Uppsalastödet

Uppsalastödet – stöd till unga människor som är eller har varit på flykt

Var?Uppsala
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Juridik, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Uppsalastödet stöttar unga människor som är eller har varit på flykt. Just nu är bl a behovet av boende akut! Vi söker volontärer som kan, erbjuda ett rum eller en sängplats, asylrätt och kan stötta juridiskt, vara kontaktperson, vara vänfamilj, laga mat till våra träffar, övningsköra eller hjälpa till med körkortsteorin samt insamling av ekonomiska medel.

Specifika önskemål eller information: 
Inga särskilda förkunskaper krävs, du får vägledning av mer erfarna i föreningen vid behov.
Minimiåtagande: 
Insats och tid avgör du själv, beroende på vilket uppdrag du väljer.
När och var genomförs uppdraget: 
Kontinuerligt, men tiden varierar.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.