Utbildning: Motivera ideella

Bilder

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang

Den här kursen fokuserar på vad människor vill känna och få ut av sitt ideella engagemang och vad vi behöver göra i föreningen för att fler ska känna sig motiverade att stanna länge hos oss. Ni kommer att få utrymme att reflektera över varför en del lämnar sitt engagemang i föreningen och hur ni kan jobba med att se och bekräfta individer så att de känner sig delaktiga och vill stanna kvar länge.

Ur innehållet
  • Att se och förstå individen
  • Vad som ökar eller minskar människors motivation till engagemang 
  • Varför människor slutar engagera sig
  • Att arbeta motivationsstärkande
  • Förebygga att människor avslutar sitt engagemang
Omfattning: 7 timmar i grundutförande men kan anpassas till kortare pass

Anpassad utbildning eller workshop:
Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra denna som utbildning eller workshop i din organisation eller på din ort.
Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig 070-2263206.