Utbildning: Samordna ideella

Bilder

En utbildning om hur ni skapar förutsättningar för en verksamhet där volontärer trivs och utvecklas.

Detta är utbildningen för dig som vill lägga grunden för eller utveckla arbetet med frivilliga i din förening. Under denna kurs får du verktyg i att planera arbetet med ideella samt att förbereda för ideellt engagemang genom att fundera igenom strukturer, roller, ansvar och mottagande av de ideella. Vi går igenom användbara dokument som ”Volontärpolicy” som kan vara till hjälp i att strukturera upp och tydliggöra arbetet med ideella och deras roll i föreningen. Vi kommer att prata om vilka rutiner som är bra att ha på plats för att möjliggöra ett bra mottagande av frivilliga samt hur ni introducerar nya i verksamheten så att de trivs och vill fortsätta engagera sig. Du kommer också få diskutera hur ni löpande kan utvärdera verksamheten och följa upp med de ideella på ett bra sätt.

Ur innehållet:
  • Utmaningar och möjligheter med att leda ideella
  • Planering av verksamheten
  • Roller och ansvar i föreningen
  • Vikten av att ha ett gott mottagande 
  • Hantering av utmanande situationer och att säga nej till engagemang
  • Utvärdering av verksamheten 
Omfattning: 7 timmar i grundutförande men kan anpassas till kortare pass

Anpassad utbildning:
Tycker du den här utbildningen låter intressant men saknar ett tillfälle som passar dig? Då kan du anlita oss att genomföra utbildningen i din organisation eller på din ort.
Mejla förfrågan eller ring Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig 070-2263206.