Volontärbyråns riktlinjer

Volontärbyrån ansvarar för att granska samt godkänna organisationer och uppdrag enligt våra riktlinjer och urvalskriterier. Volontärbyrån publicerar godkända uppdrag varje vardag och inom max 48 timmar, men oftast samma dag. För att använda Volontärbyråns webbförmedling krävs att organisationen uppfyller våra kriterier.

Användarvillkor för organisationer: 

 • Volontärbyrån godkänner endast ideella organisationer (ideella föreningar, ideella stiftelser och trossamfund) med ett organisationsnummer som visar detta.  
 • Vi godkänner inte politiska partier, aktiebolag, ekonomiska föreningar eller andra bolagsformer samt offentliga verksamheter.  
 • Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan volontärer och ideella organisationer, inte direkt till offentliga verksamheter eller privatpersoner. Däremot kan en ideell organisation som samverkar med en offentlig verksamhet söka volontärer via oss. 
 • Verksamheten ska värna demokratiska fri- och rättigheter.  
 • Vår grundsyn på ideellt engagemang är att det utgår från andra värden än ekonomiska värden och att det ska gå att engagera sig i uppdragen vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. 
 • Kontot är personligt. Alla konton på Volontärbyrån är personliga och du som användare är ansvarig för innehållet i dina uppdrag och för informationen du angett i ditt användarkonto. När en person söker ditt uppdrag får den automatiskt ett mejl med de kontaktuppgifter som du fyllt i ditt användarkonto (namn, mejl, telefonnummer och titel) så att den kan komma i kontakt med dig. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Kriterier för uppdrag: 

 • Organisationer får enbart annonsera efter volontärer till ideella uppdrag i Sverige.  
 • Uppdragen ska vara oavlönade/oarvoderade. Däremot tillåts ersättning för att täcka volontärernas kostnader samt arvodering för styrelseuppdrag. Vissa styrelseuppdrag kan vara mera omfattande och det är upp till föreningen själv att sätta en rimlig nivå för arvoden till sina förtroendevalda.   
 • Vi godkänner inte praktikplatser. Praktikplatser och avlönade anställningar kan du lägga ut på via syskonverksamhet IdeellaJobb.se
 • Lägg inte in kontaktuppgifter eller länka till ett eget formulär. När volontärer söker ett uppdrag via Volontärbyrån använder de det formulär som finns på vår sajt. När en person skickar in en intresseanmälan till ert/era uppdrag får de automatiskt ett mejl med dina kontaktuppgifter så att de kan komma i kontakt med dig. 
 • Du får endast använda personernas uppgifter i samband med uppdraget de intresserat sig för. Du får inte använda uppgifterna till något annat ändamål.
 • Webbförmedlingen används för att annonsera volontäruppdrag och inte för att annonsera specifika händelser eller inbjudningar till exempelvis föreläsningar och möten.
 • Läs gärna vår guide för uppdragsannons så får du tips på hur du formulerar en uppdragsannons.

Mer information

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla [email protected] eller ring 0771-24 14 00.