Det bästa med att vara engagerad är att träffa andra engagerade

Jag som inte jobbar med barnrättsfrågor i vanliga fall får ju träffa en massa människor, bolla tankar och få nya insikter. Det är så många kunniga med i vår förening.

Det bästa med att vara engagerad är att träffa andra engagerade

Jag som inte jobbar med barnrättsfrågor i vanliga fall får ju träffa en massa människor, bolla tankar och få nya insikter. Det är så många kunniga med i vår förening.

Johanna Bååw, engagerad i Rädda barnen Göteborg, berättar om sitt engagemang och vad det ger henne.

Jag hittade mitt engagemang genom Volontärbyrån, och det var min man som först såg annonsen efter att vi haft en av våra ”livskonferenser”. På livskonferenserna kollar vi med varandra om vi är vi lyckliga eller om det finns något vi kan förändra till det bättre. Under den senaste hade jag sagt att jag älskar mitt jobb men inte känner att jag bidrar till samhället. Jag funderade på om jag kunde göra något vid sidan av, och så kom uppdraget hos Rädda Barnen Göteborg upp kort efter det! 

Nu är jag sekreterare, skriver protokoll och håller koll på alla de dokument som vi ska ha som förening. Jag har också varit med på event och informerat om organisationen och sitter med i gruppen för påverkan och opinionsbildning när det gäller barnrättsfrågor. Genom att vara med i olika delar av föreningen får jag se hur organisationen fungerar. 

Det bästa med att vara engagerad är att träffa andra som är engagerade. Jag som inte jobbar med barnrättsfrågor i vanliga fall får ju träffa en massa människor, bolla tankar och få nya insikter. Det är så många kunniga med i vår förening. Jag blir väldigt inspirerad när det är någon som är jurist och kan allting om det, någon annan jobbar inom socialtjänsten och kan borra ner sig i det och när de möts blir det magi. 

Jag har fler åtaganden än vad jag har timmar på dygnet men när jag stannar upp en gång i halvåret, så landar jag alltid i att det här vill jag inte ta bort. Det är ju det här jag vill göra, och mitt engagemang i Rädda Barnen kommer att vara högt prioriterat länge.

Jag vill uppmuntra andra att engagera sig och har till exempel stått på Frihamnsdagarna och informerat om Rädda Barnen. Att bli medlem är nästan noll insats men en viktig extra röst när vi pratar med politiker. Det du säger som medlem är att du står bakom Rädda Barnen och att du som medlem ger oss rätten att föra din talan gällande barn. Sen finns det ju alla möjligheter att engagera sig utöver det. Gör det i din takt och skala ner och upp. 

Ju mer du gör desto mer får du tillbaka

Vår ordförande trycker ofta på att man som engagerad inte måste göra massor – men ”ju mer du ger desto mer får du tillbaka”. Hon rekommenderar att du som ny i föreningen engagerar dig i minst en sak. Om det blir för mycket, så kan man backa och ta en paus.
Det finns några i organisationen som jobbar med påverkansfrågor mot politiker och skapa opinion. Det kändes svårt men jag ville utmanas och också vara med. Där har jag en försiktig roll och tar hand om det administrativa, exempelvis att boka lokal och fixa med tekniken. Resten av tiden sitter jag med och lyssnar på allt klokt som sägs och njuter när de andra grillar politiker!

Fler berättelser

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index. Sandra Jerkérus har tidigare varit volontär på Berättarministeriet men arbetar nu som utbildningsledare med volontäransvar på det nyöppnade utbildningscentret i Malmö.