Claudia är volontären som brinner för att förbättra situationen för ekonomiskt och socialt utsatta människor

Claudia är volontären som brinner för att förbättra situationen för ekonomiskt och socialt utsatta människor
Claudia Karppinen är utbildad civilekonom och använder sina kunskaper för att göra skillnad. Hon är kassör hos Röda Korset Huddingekretsen och har dessförinnan engagerat sig ideellt för utsatta människor. I mån av tid har hon alltid engagerat sig i de för henne intressanta aktiviteter som föreningarna har. 
Claudia har arbetslivserfarenheter från ekonomibranschen utöver det hon gör ideellt. Hennes engagemang är ett lysande exempel på hur man kan använda sina professionella färdigheter inom ideella föreningar. För Claudia är det viktigt att använda sina kunskaper för att stärka civilsamhället, därav har hon valt att vara ideellt aktiv.
– Att engagera sig genom att ta sig an styrelseuppdrag är inte alltid något som syns. Man får inte samma direkta feedback som när man engagerar sig med människor i målgruppen man arbetar för. Men jag vet mitt värde i föreningen. Utan en fungerande ekonomi fungerar inte kärnverksamheten inom en förening, och utan en fungerande kärnverksamhet finns ingen fungerande förening. 
”Min autism och bipolära sjukdom gör att jag kan vara extremt fokuserad” 
Claudia har autism, bipolär sjukdom och dyslexi. Men hon ser inte sina funktionsnedsättningar som hinder i sitt engagemang eftersom hon har bra koll på hur hon fungerar, och kan kontrollera läget när det blir för mycket. I stället upplever hon att det kan vara till fördel eftersom hon har förmågan att vara extremt fokuserad och noggrann. 
När Claudia påbörjat sina ideella uppdrag har det sett olika ut gällande om hon berättar om sin funktionsnedsättning eller inte. På Röda Korset berättade Claudia direkt, men tidigare valde hon att vänta. 

– Röda Korset har varit väldigt bra på att ge rätt stöd, det hjälper att ordförande och flera med honom i föreningen har bra kunskap om olika funktionsnedsättningar.  
Claudia understryker att det är viktigt att man har förståelse och kunskap kring olika funktionsnedsättningar för att det ska blir en bra miljö för alla. Hon lyfter även att det är viktigt att våga ställa frågor till personen i fråga om behov och önskemål för att skapa en inkluderande miljö, oavsett om man har kunskaper sedan tidigare eller om man inte har det. Det går inte att veta hur det är för just den personen för alla är individer med olika behov. Exempelvis tycker Claudia om att få raka och konkreta frågor, det underlättar kommunikationen och gör samarbetet enklare. 

Finns utvecklingspotential gällande inkludering i föreningslivet 

Claudia berättar att hon stött på en del utmaningar i sitt engagemang, bland annat har hon tidigare upplevt mobbning när hon varit aktiv. Hon lyfter även att föreningar ibland kan ha en tendens att överbelasta volontärer och inte alltid ge det stöd som behövs. 
– Ett tips till föreningar är att satsa på att skapa en bra social miljö, det är extremt viktigt att alla känner sig välkomna. 
Andra hinder som Claudia upplevt i relation till sitt engagemang är i kontakten med Arbetsförmedlingen. Hon har fått höra fler negativa kommentarer än positiva om hennes ideella engagemang, och hon tycker att det blir obalanserat. Detta är enligt Claudia väldigt synd eftersom hon själv upplever engagemanget som något som ger mycket energi, glädje och erfarenhet. 

Viktigt att få bidra till samhället 

Som ambassadör inom projektet Engagera Alla är Claudia glad att få kunna göra en konkret skillnad för personer med en funktionsnedsättning. Hennes mål är att minska stigmatiseringen och öka självkänslan hos andra. Hon vill även öka förståelsen hos organisationer att denna grupp har otroligt mycket resurser och kunskap att bidra med, det gäller bara att hitta rätt person till rätt plats. 
Avslutningsvis berättar Claudia vad engagemanget betyder för henne som person.  
– Förutom att jag får bidra till samhället så betyder det mycket för mig som individ. Jag får göra något inom min utbildning och får en gemenskap med andra människor som alla strävar mot samma mål, samtidigt som vi gör något som gör skillnad. Det ger otroligt mycket för alla engagerade och de människor vi möter!Claudia Karppinen är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och samarbetsansvarig
[email protected] 
0734-227432 

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.