Det bästa med att leda volontärer

Volontärernas uppdrag på Brottsofferjouren är att agera som ett medmänskligt stöd. Paola Torres Barron och Ida Arebark är volontärsamordnare för Brottsofferjouren södra Stockholm.

Det bästa med att leda volontärer

Volontärernas uppdrag på Brottsofferjouren är att agera som ett medmänskligt stöd. Paola Torres Barron och Ida Arebark är volontärsamordnare för Brottsofferjouren södra Stockholm.

Paola Torres Barron och Ida Arebark, samordnare för Brottsofferjouren Södra Stockholm

–Vi på Brottsofferjouren är en resurs utöver samhällets vanliga hjälpinsatser. Vi finns som stöd under hela processer och deltar även fysiskt på plats om så önskas i till exempel en rättegång. Brottsutsatta kan behöva någon som är deras förlängda arm och där kliver vi in, säger Ida. 

Brottsofferjouren Södra Stockholms volontärer hjälper brottsutsatta, anhöriga till brottsutsatta eller gärningsmän och även vittnen. Som volontär på Brottsofferjouren har du ofta tunga samtal som berör. Då är det är viktigt att samordnarna finns, eftersom det kan uppstå frågor eller funderingar från volontärernas sida för att kunna hantera svåra samtal. Som volontär engagerar du dig ungefär två timmar per gång och uppdragen sker ofta hemifrån per telefon.
– Uppdraget kan då bli ganska ensamt. Därför bjuder vi in till träffar där volontärerna kan utbyta erfarenheter. 

Vi uppmuntrar gemenskap så att volontärerna känner samhörighet med varandra.

Vi samordnare ska hålla ihop gänget, säger Paola. Paola och Ida berättar att eftersom volontärerna engagerar sig vid sidan av jobb, skola eller annat är det viktigt att ha en flexibel inställning och respektera volontärernas önskemål om exempelvis pauser.

 Vår roll som samordnare är att vara stöttande, engagerade, lyhörda och förstående. 
 – Det bästa med vårt arbete är att få vara en del i att leda engagerade människor som brinner för att stötta andra i samhället. Den känslan när man ger lite av sin egen tid och får så mycket tillbaka är ovärderlig för volontärerna, säger Ida.

Vill du också engagera dig som medmänniska? Klicka här.

Fler berättelser

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter.