Det bästa med att leda volontärer

Volontärernas uppdrag på Brottsofferjouren är att agera som ett medmänskligt stöd. Paola Torres Barron och Ida Arebark är volontärsamordnare för Brottsofferjouren södra Stockholm.

Det bästa med att leda volontärer

Volontärernas uppdrag på Brottsofferjouren är att agera som ett medmänskligt stöd. Paola Torres Barron och Ida Arebark är volontärsamordnare för Brottsofferjouren södra Stockholm.

Paola Torres Barron och Ida Arebark, samordnare för Brottsofferjouren Södra Stockholm

–Vi på Brottsofferjouren är en resurs utöver samhällets vanliga hjälpinsatser. Vi finns som stöd under hela processer och deltar även fysiskt på plats om så önskas i till exempel en rättegång. Brottsutsatta kan behöva någon som är deras förlängda arm och där kliver vi in, säger Ida. 

Brottsofferjouren Södra Stockholms volontärer hjälper brottsutsatta, anhöriga till brottsutsatta eller gärningsmän och även vittnen. Som volontär på Brottsofferjouren har du ofta tunga samtal som berör. Då är det är viktigt att samordnarna finns, eftersom det kan uppstå frågor eller funderingar från volontärernas sida för att kunna hantera svåra samtal. Som volontär engagerar du dig ungefär två timmar per gång och uppdragen sker ofta hemifrån per telefon.
– Uppdraget kan då bli ganska ensamt. Därför bjuder vi in till träffar där volontärerna kan utbyta erfarenheter. 

Vi uppmuntrar gemenskap så att volontärerna känner samhörighet med varandra.

Vi samordnare ska hålla ihop gänget, säger Paola. Paola och Ida berättar att eftersom volontärerna engagerar sig vid sidan av jobb, skola eller annat är det viktigt att ha en flexibel inställning och respektera volontärernas önskemål om exempelvis pauser.

 Vår roll som samordnare är att vara stöttande, engagerade, lyhörda och förstående. 
 – Det bästa med vårt arbete är att få vara en del i att leda engagerade människor som brinner för att stötta andra i samhället. Den känslan när man ger lite av sin egen tid och får så mycket tillbaka är ovärderlig för volontärerna, säger Ida.

Vill du också engagera dig som medmänniska? Klicka här.

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.