Det ideella engagemanget bidrar till något större

Det ideella engagemanget bidrar till något större
Redan när Olof Segevall var 11 år började han sitt engagemang. Då var det intresset för djur och att få vara med i lägerverksamheten som lockade. Idag sitter Olof med i 4Hs Riksförbundsstyrelse, en plats där han trivs och har möjlighet att förändra.

Olof är aktiv i barn- och ungdomsorganisationen Sveriges 4H där han bland annat sitter i Riksförbundsstyrelsen. I Riksförbundsstyrelsen leder han arbetet kring utbildning samt kommunikation. Olof är även engagerad på lokal nivå i Stockholm Läns 4H. Att vara engagerad i styrelsen innebär också att vara praktiskt involverad i de aktiviteter som organisationen genomför. Bland annat 4Hs Nationella Konferens som årligen arrangeras för medlemmar och anställda.

Med åren så har mitt ”varför” ändrat sig, när jag blev lite äldre och fick komma in i klubbstyrelsen så handlade det mycket om att jag kände att jag har en plats där mina åsikter spelar roll och att jag har chans att förändra.
"Att engagera sig ideellt blir ett sätt att ge tillbaka till andra barn- och ungdomar", säger Olof.
Det som han lärt sig genom sitt ideella engagemang har inte bara hjälpt honom i organisationen utan även i skolan, hemmet och möjligheten att få jobb. Att bidra till att andra får den hjälp och den plattform som han själv fått tack vare sitt engagemang, är det som Olof tycker är allra bäst med att engagera sig.
"Man känner att man är med och bidrar till något större än bara sig själv."
Genom sitt ideella engagemang bidrar Olof till att barn- och ungdomar har en meningsfull fritid. Det betyder oerhört mycket samtidigt som engagemanget ger så mycket tillbaka, säger Olof.

Jag har fått lära mig så otroligt många saker, allt ifrån att driva stora projekt, föreningsdemokrati och föreningsekonomi till vilka skyldigheter man har som arbetsgivare. Mycket av det jag fått lära mig har gjort mig till den jag är i dag. Dessutom får jag en plattform att göra min röst hörd.

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.