Engagemang för att ge äldre en bättre tillvaro

Annika är projektledare för Äldrelyftet, åldras och må bra med adhd. Annika är även med i Volontärbyråns äldrenätverk i Stockholm, där organisationer med målgruppen äldre möts.

Engagemang för att ge äldre en bättre tillvaro

Annika är projektledare för Äldrelyftet, åldras och må bra med adhd. Annika är även med i Volontärbyråns äldrenätverk i Stockholm, där organisationer med målgruppen äldre möts.

Annika von Schmalensée, projektledare Attention

Annika driver ett treårigt projekt med stöd av Allmänna Arsvfonden. 
– Kunskapen om äldres livssituation med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är eftersatt, därför vill vi öka medvetenheten om äldre med adhd, Aspergers syndrom,  autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver på arbetsmarknaden och i vård och omsorg och i mötet med myndigheter.

Det bästa är att göra skillnad

Mötet med människor ger nya perspektiv och kunskaper och ger en känsla av att kunna göra skillnad. Du kan inte lösa andras problem men du kan underlätta bara genom att finnas där, säger Annika. 

Att faktiskt på riktigt kunna göra något för att förbättra, det är stort.  

På Volontärbyråns äldrenätverk i Stockholm, tycker Annika det har varit toppen att kunna mötas kring gemensamma frågor som alla handlat om att bryta ensamhet, förebygga psykisk ohälsa och få en bättre tillvaro för våra äldre i samhället. 
Tillsammans kan vi bli lite starkare och nå fler.  

Fler berättelser