Kraften i föreningen finns hos de ideella

– Låt de ideella komma med egna idéer och låt dem ta ansvar. Ofta finns det personer som har miljoner idéer men som de kanske inte vågar berätta om, om ingen frågar dem, säger Matilda Andrén på Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).

Kraften i föreningen finns hos de ideella

– Låt de ideella komma med egna idéer och låt dem ta ansvar. Ofta finns det personer som har miljoner idéer men som de kanske inte vågar berätta om, om ingen frågar dem, säger Matilda Andrén på Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF).

Matilda Andrén, kommunikatör och eventansvarig i FUF
Föreningen för Utvecklingsfrågors syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen.
Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld. Genom att ge unga verktyg och en plattform kan man jobba för en mer rättvis och hållbar värld tillsammans. Att inkludera och göra unga ideella delaktiga i verksamheten på riktigt är en nyckel.
Föreningen sätter stort värde på de ideellas engagemang.
– Det bästa med de som engagerar sig i FUF är att de sprider sådan inspiration och glädje. Att se unga få utlopp för sin vilja att förändra världen till något bättre genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fred och konflikt gör mitt jobb fantastiskt. Utan våra ideella skulle FUF inte vara någonting, säger hon.
Att det finns forum för att diskutera de ideellas betydelse är bra. Matilda berättar att de via Volontärbyrån har träffat andra som samordnar frivilliga.
– Det är väldigt fint att hitta en gemenskap med andra som söker eller samordnar volontärer för utbyte av erfarenheter. Vi har också både fått gå kurser och annonserat på förmedlingen, säger hon. 

Fler berättelser