Kraften i föreningen finns hos de ideella

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) sätter stort värde på de ideellas engagemang. Utan ideella skulle FUF inte vara någonting, berättar Matilda Andrén som är event och kommunikationsansvarig.

Kraften i föreningen finns hos de ideella

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) sätter stort värde på de ideellas engagemang. Utan ideella skulle FUF inte vara någonting, berättar Matilda Andrén som är event och kommunikationsansvarig.

Inkludera ideella för att skapa delaktighet i föreningen
Föreningen för Utvecklingsfrågors syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Genom att ge unga verktyg och en plattform jobbar föreningen för en mer rättvis och hållbar värld tillsammans. Att inkludera och göra unga ideella delaktiga i verksamheten på riktigt är en nyckel, säger Matilda.

För att öka delaktigheten är det viktigt att låta de ideella komma med egna idéer och låta dem ta ansvar. Ofta finns det personer som har miljoner idéer men som de kanske inte vågar berätta om, om ingen frågar dem, tipsar Matilda. – Det bästa med de som engagerar sig i FUF är att de sprider sådan inspiration och glädje. 

Att se unga få utlopp för sin vilja att förändra världen till något bättre genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fred och konflikt gör mitt jobb fantastiskt. 

Via Volontärbyrån har FUF träffat andra som samordnar frivilliga.
– Det är väldigt fint att hitta en gemenskap med andra som söker eller samordnar volontärer för utbyte av erfarenheter. Vi har också både fått gå kurser och annonserat på förmedlingen, säger hon.

Vill du också engagera dig inom mänskliga rättigheter och internationellt arbete? Klicka här. 

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.