MellisKlubben sprider matglädje och gemenskap

MellisKlubben sprider matglädje och gemenskap
Genom att uppmuntra matglädjen och sprida gemenskap vill Laura Petersson De Maria, grundare av MellisKlubben, ge cancersjuka barn och ungdomar en stund då deras sjukdom inte är i fokus. 
Laura Petersson De Maria har alltid tyckt om att laga mat tillsammans med barn. 2019 startade hon MellisKlubben, efter att hon hade insett vikten av att få i sig mat när man genomgår en cancerbehandling. När barnen själva får välja ut ingredienser och förbereda sitt mellanmål så väcks deras nyfikenhet och kreativitet, något som är viktigt för att väcka matglädjen hos dem barn som kanske inte kunnat äta under en längre tid.
Tillsammans med barn och unga på Karolinska sjukhuset förbereder, och äter vi lustfyllda mellanmål som ökar välbefinnandet. Sedan jag fick se vilken effekt det ger för barnen och deras familjer så har jag inte kunnat sluta!
När MellisKlubben annonserade efter ideellt engagerade via Volontärbyrån forsade anmälningarna in. Volontäruppdragen innefattar praktiska arbetsuppgifter på plats på Karolinska Sjukhuset i Solna, men även jobb med det som sker bakom kulisserna. 
 
 - Det är en stor volontärinsats som får vår förening att gå runt, både i förberedande arbete och på avdelningen. Våra volontärer förbereder aktiviteterna tillsammans med aktivitetsansvarig, möter barn och ungdomar och gör mellanmålen tillsammans med dem. Det var många som ville hjälpa till, jag är så glad för att så många vill engagera sig hos oss, utan volontärer skulle inte MellisKlubben existera! 

Fler berättelser

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index. Sandra Jerkérus har tidigare varit volontär på Berättarministeriet men arbetar nu som utbildningsledare med volontäransvar på det nyöppnade utbildningscentret i Malmö.