”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”
Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter. 
FUF Södra är en lokalgrupp som har etablerats av volontärer. PR/Marketing-gruppen har tio aktiva volontärer som ses varje, eller varannan vecka, och arbetar i ihop. Med stöd från FUF:s kansli utformar och genomför gruppen event och aktiviteter. Natalia har varit engagerad i FUF Stockholm Södra i lite mer än ett halvår, men har redan hunnit vara med och lansera ett digitalt magasin. 
– Under våren har vi lanserat Women in power, ett digitalt magasin vars syfte är att lyfta kvinnor i maktpositioner nationellt. Vi lyfter fram deras arbete och hur de tog sig dit dem är idag för att inspirera andra. Något som var väldigt kul var att två av fem av kvinnorna vi intervjuade själva hade varit aktiva i FUF! 
Det som fick mig att vilja engagera mig hos just FUF var att det finns en så tydlig tanke för oss som är intresserade av att jobba inom civilsamhället.
Att få möjlighet att bygga ett nätverk inom civilsamhället och få mer arbetslivserfarenhet inom området var en av de saker som motiverade Natalia till att söka uppdraget hos FUF Stockholm Södra.
– Det som fick mig att vilja engagera mig hos just FUF var att det finns en så tydlig tanke för oss som är intresserade av att jobba inom civilsamhället. Det finns bland annat ett praktikprogram och ett mentorsprogram, vilket öppnar upp portarna till ett större nätverk och ger ens CV mer tyngd. Man får dels möjlighet att träffa yrkesverksamma, bland annat från ambassader och andra organisationer som kommer till oss och föreläser och deltar i panelsamtal. Men även träffa andra volontärer som brinner för samhällsfrågor, det är helt enkelt ett väldigt bra ställe att börja bygga sitt nätverk på. 
Känslan av gemenskap och att få sprida kunskap om de samhällsfrågor hon brinner för är en stor drivkraft för Natalia i hennes engagemang. 
– Att få se resultatet av projekten vi driver är en fantastisk känsla. Att få jobba med likasinnade och tillsammans göra något för att öka medvetenheten om olika ämnen är väldigt givande och motiverar mig att vilja fortsätta. Jag har lärt känna många inspirerande människor, som blivit mina vänner, de inspirerar mig och ger mig massor av energi till att fortsätta engagera mig.

Läsa magasinet Women in power här 

Fler berättelser

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.