Våra volontärer påverkar barn och ungas vardag

Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala möter unga i stort behov av stöd. Brendan Rajakumar är ordförande för föreningen och berättar om hur viktiga volontärer är för verksamheten.

Våra volontärer påverkar barn och ungas vardag

Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala möter unga i stort behov av stöd. Brendan Rajakumar är ordförande för föreningen och berättar om hur viktiga volontärer är för verksamheten.

Brendan Rajakumar, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala
– Vi bedriver verksamheter riktade till unga som behöver oss som mest. Vi påverkar barn och ungas vardag genom verksamheter som Läxhjälpen, Kompisgrupper, workshops och chattverksamheten Jourhavande kompis, berättar Brendan. 

För att allt ska fungera behöver föreningen volontärer som trivs och vill fortsätta engagera sig. För att volontärerna ska stanna kvar och trivas är det viktigt att lägga fokus på dem och deras insatser i föreningen, menar Brendan.
–  Det bästa sättet att motivera volontärerna är att ordna aktiviteter där de kan träffas och umgås. Att kunna möta likasinnade och samtala kring volontäruppdraget är viktigt för att finna en gemenskap.
Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala använder Volontärbyrån för att hitta fler som vill engagera sig i föreningen. – Volontärbyråns webbplats har varit ett viktigt verktyg i att nå ut och hitta volontärer till våra verksamheter. De kostnadsfria utbildningarna har också varit uppskattade bland såväl frivilliga som styrelsemedlemmar, säger han.

Vill du också engagera dig för att stötta barn och unga? Klicka här. 

Fler berättelser

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

”Det är ganska svårt att vara ny i en stad, då är föreningslivet en väg in”

Cecilie berättar att hon nog alltid har varit aktiv inom föreningslivet. Det började med KFUM på högstadiet, sen elevrådet på gymnasiet, ledare för Scouterna och så har det fortsatt. Att känna att man tillhör någonstans och får en mening i livet är det som Cecilie lyfter som centralt i det ideella engagemanget, något hon tror att alla behöver, men även att få göra något man tycker är kul.

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

”Alla ska ha möjlighet att kunna engagera sig i föreningslivet”

Malmö Floorball Club är en innebandyförening som väljer att göra skillnad. De kämpar för en jämställd och jämlik innebandy där alla kan delta oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning och socio-ekonomisk bakgrund. Jakob Wikenstål, tillförträdande Klubbchef på Malmö Floorball Club, berättar om föreningens visioner och hur man som volontär spelar en otroligt viktig roll för föreningen.