Våra volontärer påverkar barn och ungas vardag

Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala möter unga i stort behov av stöd och mötet sker via de olika verksamheter som föreningen driver. Föreningen behöver volontärer som trivs och vill fortsätta engagera sig, för att allt ska fungera. Brendan Rajakumar är ordförande för föreningen och ansvarar för det övergripande arbete i föreningen.

Våra volontärer påverkar barn och ungas vardag

Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala möter unga i stort behov av stöd och mötet sker via de olika verksamheter som föreningen driver. Föreningen behöver volontärer som trivs och vill fortsätta engagera sig, för att allt ska fungera. Brendan Rajakumar är ordförande för föreningen och ansvarar för det övergripande arbete i föreningen.

Brendan Rajakumar, ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala
– Vi bedriver verksamheter riktade till unga som behöver oss som mest. Vi påverkar barn och ungas vardag, genom verksamheter som Läxhjälpen, Kompisgrupper, workshops och chattverksamheten Jourhavande kompis, säger Brendan.
För att volontärerna ska stanna kvar och trivas är det viktigt att lägga fokus på dem och deras insatser i föreningen.
– Det bästa är att få följa volontärernas utveckling och ge dem de redskap och den motivation som de behöver för att kunna bedriva ett långvarigt engagemang. Det bästa sättet att motivera volontärerna är att ordna aktiviteter där de kan träffas och umgås. Att kunna möta likasinnade och samtala kring volontäruppdraget är viktigt för att finna en gemenskap.
Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala använder Volontärbyrån för att hitta fler som vill engagera sig i föreningen. – Volontärbyråns webbplats har varit ett viktigt verktyg i att nå ut och hitta volontärer till våra verksamheter. De kostnadsfria utbildningarna har också varit uppskattade bland såväl frivilliga som styrelsemedlemmar, säger han. 

Fler berättelser