Vikten av att volontärer trivs

Mitt bästa tips för att uppmuntra volontärerna är att vara ärlig och inte lova för mycket. Ge dem beröm! Det bästa med att vara samordnare är att se volontärer blomma upp, säger Stefan som är volontärsamordnare i föreningen RSMH.

Vikten av att volontärer trivs

Mitt bästa tips för att uppmuntra volontärerna är att vara ärlig och inte lova för mycket. Ge dem beröm! Det bästa med att vara samordnare är att se volontärer blomma upp, säger Stefan som är volontärsamordnare i föreningen RSMH.

Stefan Wallerek, volontärsamordnare RSMH

RSMH Mittpunkten Malmö är en förening som bygger på Kamratstöd, Gemenskap och Återhämtning. Mittpunkten vänder sig till personer med sociala eller psykiska svårigheter. Dit kan alla som känner sig ensamma, saknar gemenskap, har eller har haft psykisk ohälsa vända sig.

Under Coronapandemin fick föreningen  - som många andra - tänka nytt. Ordförande och volontärsamordnare Stefan Wallerek berättar att han under pandemin körde ut lokalföreningens lunch till medlemmarna i sin Cadillac. Lunchleveransen kallade de för Cadillac Lunch Kitchen Delivery, säger han.

Viktig att volontärer trivs

Pandemin innebar att det blev ännu viktigare att motivera volontärerna, menar Stefan. Hans bästa tips för att uppmuntra volontärerna är att vara ärlig och inte lova för mycket. Ge dem beröm!
- Fråga dig själv om ni som förening lever upp till volontärens förväntan. Om inte, vad kan ni göra för att det ska bli så? För mig är det bästa med att vara samordnare att se en volontär blomma upp och bli en livsviktig ambassadör för RSMH, säger han.

Föreningen håller sig ajour med det som händer och har använt Volontärbyrån för att fortsätta utvecklas.
– Vi har ständigt uppdrag på www.volontarbyran.org och försöker vara med på Volontärbyråns utbildningar och använder Kunskapsbanken, säger han.

Vill du också engagera dig inom hälsa och social gemenskap? Klicka här.

Fler berättelser

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.