Ideellt engagemang i Sverige

Här hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egen undersökning Volontärbarometern och om ideellt engagemang i Sverige.

Filmer

Hur många engagerar sig ideellt och vad gör de? Vilka är det som engagerar sig och varför engagerar de sig? Här har vi samlat fakta och statistik om ideellt engagemang och ideella sektorn.

Korta fakta om ideellt engagemang och ideell sektor

 • 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna
 • Sammanlagt är det 4 miljoner personer som lägger totalt 735 miljoner timmar på sitt engagemang
 • Det finns cirka 250 000 ideella organisationer i Sverige
 • 188 000 personer är anställda i ideella sektorn i Sverige
 • 7 procent av de ideella föreningarna har anställda
 • Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 161 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,2 procent av BNP
 • 9 av 10 svenskar kan tänka sig att ställa upp i händelse av kris i Sverige
Källor: Marie Cederschiöld högskola, Statistikmyndigheten SCB och Volontärbyrån. 

Varför engagerar vi oss ideellt och vad ger det?

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Bland annat visar Volontärbarometern 2023 att:

 • 97% av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
 • 94 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.
 • 35% av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet. 
 • 79% av volontärerna skänker även pengar till ideella organisationer.
 • 96% av volontärerna känner mer meningsfullhet i livet genom sitt ideella engagemang.

Hur fungerar det ideella engagemanget i kris?

Volontärbyrån och Forum - idéburna organisationer med social inriktning har tagit fram rapporten "Att göra skillnad i kris", som bland annat visar att 9 av 10 svenskar kan tänka sig att engagera sig vid en samhällskris. 

Läs mer