Ideellt engagemang i Sverige

Här hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egen undersökning Volontärbarometern och om ideellt engagemang i Sverige.

Filmer

Hur många engagerar sig ideellt och vad gör de? Vilka är det som engagerar sig och varför engagerar de sig? Här har vi samlat fakta och statistik om ideellt engagemang och ideella sektorn.

Korta fakta om ideellt engagemang och ideell sektor

 • 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna
 • Sammanlagt är det 4 miljoner personer som lägger totalt 735 miljoner timmar på sitt engagemang
 • Det finns cirka 250 000 ideella organisationer i Sverige
 • 188 000 personer är anställda i ideella sektorn i Sverige
 • 7 procent av de ideella föreningarna har anställda
 • Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 161 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,2 procent av BNP
 • 9 av 10 svenskar kan tänka sig att ställa upp i händelse av kris i Sverige
 • 76% av befolkningen uppger att de har en positiv bild av ideella organisationer 2023
Källor: Marie Cederschiöld högskola, Statistikmyndigheten SCB, Giva Sverige och Volontärbyrån. 

Varför engagerar vi oss ideellt och vad bidrar det till?

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Bland annat visar Volontärbarometern 2023 att:

 • 97% av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
 • 94 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.
 • 35% av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet. 
 • 79% av volontärerna skänker även pengar till ideella organisationer.
 • 96% av volontärerna känner mer meningsfullhet i livet genom sitt ideella engagemang.

Hur hittar personer sitt engagemang?

Hur vi hittar in i ideellt engagemang ser olika ut. För nästan hälften av dem som började engagera sig ideellt eftersom de hade tagit eget initiativ, föregicks det av att de var i ett socialt sammanhang som satte dem i kontakt med organisationen. 
 • 48% av de som engagerar sig ideellt började eftersom de hade blivit uppmanade eller erbjudna
 • 52% började engagera sig eftersom de hade tagit eget initiativ
 Källa: Marie Cederschiöld högskola

Hur mycket tid lägger vi på engagemanget?

 • 32 % av de som engagerar sig ideellt gör det varje vecka och 28% gör det en eller ett par gånger i månaden
 • I genomsnitt lägger de som engagerar sig 18 timmar per månad på sitt ideella engagemang
 • 50 % av de ideella har ett ideellt åtagande, 28 % har två åtaganden och 22 % har tre eller fler åtaganden
 Källa: Marie Cederschiöld högskola

Hur fungerar det ideella engagemanget i kris?

Volontärbyrån och Forum - idéburna organisationer med social inriktning har tagit fram rapporten "Att göra skillnad i kris", som bland annat visar att 9 av 10 svenskar kan tänka sig att engagera sig vid en samhällskris. 

Läs mer