Ideellt engagemang i Sverige

Här hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egen undersökning Volontärbarometern och intressanta fakta från andra studier om ideellt engagemang

Ideellt engagemang i Sverige

Filmer

Visste du det här om ideellt engagemang? 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna. De engagerade lägger i snitt 18 timmar i månaden på sitt engagemang. Det finns 250 000 föreningar i Sverige. Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 131 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,32 procent av BNP.

Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Bland annat visar Volontärbarometern 2022 att:

93% av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
89 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.
29% av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet. 
80 % av volontärerna skänker även pengar till ideella organisationer. 
42 % av volontärerna vill engagera sig ideellt vid en kris eller en katastrof i Sverige. 

Läs hela Volontärbarometern 2022 och tidigare års rapporter här.

Källor
Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002), Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019, Ersta Sköndal Bräcke högskola, SCB och Volontärbarometern 2021.