Ideellt engagemang i siffror

Ideellt engagemang i siffror Här hittar du aktuell statistik från Volontärbyråns egen undersökning Volontärbarometern och intressanta fakta från andra studier om ideellt engagemang

Ideellt engagemang i siffror
Volontärbarometern
Varje år tar vi fram Volontärbarometern, en undersökning om ideellt engagemang. Vi ställer frågor till alla som sökt volontäruppdrag via Volontärbyrån och även en massa organisationer som fått volontärer via oss, och sammanställer resultatet i en rapport. Bland annat visar Volontärbarometern 2021 att:
 • 92 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
 • 91 % av volontärerna känner meningsfullhet i livet genom sitt ideella engagemang.
 • 87 % av volontärerna mår bättre genom sitt ideella engagemang.
 • 31 % av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet.
 • 21 % av volontärerna valde att engagera sig ideellt 2020 på grund av pandemin.
 • 93 % av volontärerna vill engagera sig ideellt även nästa år.
 • 30 % av volontärerna vill engagera sig för miljön och klimatet nästa år.
 • 50 % av organisationerna upplever ett ökat behov av volontärer. 
Volontärbarometern 2021:
volontarbarometern_2021.pdf

Tidigare års Volontärbarometrar:

Volontärbarometern 2020:
volontarbarometern_2020_0.pdf
 Volontärbarometern 2019:
volontarbarometern_2019_0_1.pdf
 Volontärbarometern 2017:
volontarbarometern_rapport2017.pdf
 Volontärbarometern 2016:
volontarbyran_volontarbarometern_2016.pdf
 Volontärbarometern 2015:
volontarbyran_volontarbarometern2015.pdf

 

Visste du det här om ideellt engagemang ?

 • 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna
 • De engagerade lägger i snitt 18 timmar i månaden på sitt engagemang
 • Det finns 250 000 föreningar i Sverige
 • Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattas till 131 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,32 procent av BNP

Om att vara ideellt engagerad

 • 92 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.
 • 91 % av volontärerna känner meningsfullhet i livet genom sitt ideella engagemang.
 • 87 % av volontärerna mår bättre genom sitt ideella engagemang.
 • 31 % av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet.
 • 21 % av volontärerna valde att engagera sig ideellt 2020 på grund av pandemin.
 • 93 % av volontärerna vill engagera sig ideellt även nästa år.
 • 30 % av volontärerna vill engagera sig för miljön och klimatet nästa år.
 • 50 % av organisationerna upplever ett ökat behov av volontärer. 

Källor

Den Ideella Sektorn, Organisationerna i det civila samhället, av Filip Wikström och Tommy Larsson (2002), Medborgerligt engagemang i Sverige 1992-2019, Ersta Sköndal Bräcke högskola, SCB och Volontärbarometern 2021.