unknown

Brottsofferjouren Södra Stockholm

Brottsofferjouren Södra Stockholm

Beskrivning

Vi erbjuder information och stöd till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Stödpersoner och vittnesstöd erbjuds utbildning och handledning. Stödpersonens uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta för att lyssna och hjälpa dem att tala om sina upplevelser och känslor. Vidare informerar stödpersoner om rättsprocessen, möjlighet till ersättning och vid behov förmedla till andra myndigheter och stödfunktioner. Vittnesstödens uppgift är att ge medmänskligt stöd och praktisk information i samband med rättegång. Uppdragen som stödperson och vittnesstöd är både spännande, lärorikt och meriterande.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.