Göteborg

Mitt Livs Val

Vi bedriver program inom utbildning, studier och jobb för unga nyanlända mellan 16-23 år.

Mitt Livs Val

Beskrivning

Mitt Livs Val grundades i slutet av 2015 med visionen att arbeta för ett inkluderande samhälle där ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid. Vi riktar oss till unga mellan 16-23 år som är nya i Sverige. Att vara ung och ny i ett samhälle kan vara tufft och svårt att navigera. Framför allt när det gäller skolan, svenska språket och kommande studie- och yrkesval. Vi ville vara med och bidra till att nyanlända ungdomar har samma möjligheter som inrikes födda eftersom vi såg att det fanns, och fortfarande finns, ojämlika förutsättningarna när det kommer till utbildning och samhällsdeltagande. 

Sedan 2020 driver vi tre program, två studieförberedande program och det arbetsmarknadsförberedande programmet FRAMÅT! som finansieras av Allmänna Arvsfonden. FRAMÅT! fokuserar på att öka nyanlända ungdomars kunskaper om arbetsmarknaden. Genom våra tre program erbjuder vi därmed ungdomar ett helhetskoncept med kunskapshöjning och stöd inom både utbildning och arbetsmarknad där de får möta och utbyta erfarenheter med högskolestudenter och yrkesverksamma. 

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Stena Center, 412 92 Göteborg

Telefonnummer

0737800096

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://www.mittlivsval.com/

Sociala Medier