Göteborg

Mitt Livs Val

Mitt Livs Val

Beskrivning

Mitt Livs Val är en insamlingsstiftelse som anordnar gruppträffar mellan universitetsstudenter och ungdomar med erfarenhet som ensamkommande eller nyanländ. Gruppträffarna är placerade på universitet och högskolor i Sverige och har formen av ett gruppmentorprogram. Mentorprogrammet innebär ett erfarenhetsutbyte där studenterna blir mentorer åt ungdomarna. Tillsammans genomgår de en resa där de pratar drömmar och mål, vad man behöver göra för att uppnå sina mål studiemässigt, studenter delar med sig om sin väg till universitet och mycket annat! Allt för att skapa förebilder, bygga upp en gemenskap och motiveras till att fortsätta jobba mot sina mål. Mitt Livs Vals vision är att skapa ett inkluderande samhälle där ungdomars förutsättningar att påverka sin egen framtid. Många av de ungdomar vi möter i vår verksamhet uttrycker en avsaknad av kontaktnät och framtidstro. För att närma oss målet så har vi tagit fram ett arbetssätt som är förebyggande, inkluderande och nytänkande. Programmet syftar till att sänka tröskeln till högre studier då vi vet att utbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot socialt utanförskap bland barn och unga. Genom vårt program som innefattar en direkt koppling till näringsliv och högskolor skapar vi ett forum där ungdomar att få en chans till att utvecklas, känna ökad studiemotivation och känna framtidstro. Idag har vi verksamhet i Göteborg och Stockholm.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Norra hamngatan 18, 41106

Telefonnummer

0760062377

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://www.mittlivsval.com/