Göteborg

Noaks Arks Göteborg & Västra Götaland

För din sexuella hälsa.

Noaks Arks Göteborg & Västra Götaland

Beskrivning

Vi är en partipolitiskt- och religiöst obunden förening som arbetar förebyggande med preventivt informations – och utbildningsarbete om hiv, Sexuellt överförbara infektioner, Sexuell och reproduktiv hälsa och bemötande. 

Vår förening har som huvudmål att erbjuda kunskap och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för att främja en lustfylld, trygg och säker sexualitet, i syfte att förebygga ökningen av fall av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. 

Vi arbetar för att bekämpa fördomar om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering och på så vis motverka utanförskap. 

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland utgår alltid ifrån ett sex – och samlevnadsperspektiv och kultur – och genusperspektiv. 

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland har sitt säte i Göteborg.

Bevaka organisationen

Skapa en bevakning för att få mejl när nya uppdrag publiceras.