Tilia

Advisory board - ett expertråd för ungas röster om psykisk hälsa

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Om Tilia
Tilia är Sveriges enda ideella organisation som arbetar för alla unga och unga vuxnas psykiska hälsa. Tilia startade 2012 av den frekvent återkommande frågan “Varför finns det inte bara ett mellanting?”. Detta mellanting handlar om att många unga upplever att de inte är tillräckligt sjuka för vård och behandling, men ändå behöver stöd i sin vardag.

Tilia är en rikstäckande organisation som idag erbjuder medmänskligt stöd kostnadsfritt till alla unga och unga vuxna oavsett vart en bor, könsidentitet, typ av dåligt mående eller om en är över 18 år. Tilia jobbar även med kunskapshöjande arbete för och med unga genom sociala medier, hemsida, podd, föreläsningar och workshops samt med samhällsförändrande arbete genom föreläsningar och opinionsbildning. Allt arbete utifrån från vår ungas röster, det är vår ledstjärna i hur organisationen jobbar i alla led.

Om uppdraget
En Advisory Board är ungefär som ett expertråd, där alla som sitter i det ger sina åsikter och tankar kring olika delar av verksamheten för att hjälpa den att bli bättre. Tilias Advisory Board består av verkliga experter på ungas psykiska hälsa, nämligen er unga & unga vuxna.
Advisory Boarden håller Tilias arbete förankrat i ungas röster och behov genom att bistå Tilia som organisation med sin kompetens kring att vara ung idag, vad unga önskar, vill ha och behöver mer utav, och nu öppnar vi upp anmälan för fler att ansöka till detta expertråd inför året 2023-2024.

Advisory Boarden är ett rådgivande organ till anställda och styrelse och fattar därmed inga beslut. Syftet är att ge sina tankar och åsikter utifrån egna erfarenheter med syftet att i bästa möjliga mån uppnå ett resultat inom organisationen som sammanfaller med ungas önskemål. Men också att forma en uppfattning om Tilia och dess verksamhet för att på bästa sätt föreslå förändringar, förbättringar eller idéer som sammanfaller med organisationens syfte och vision samt ungas önskemål och därmed bistå organisationen med insikter kring unga i och med att de själva är unga.

Uppdraget utförs på distans, alltså hemifrån, och kräver att du har tillgång till egen dator och stabil internetuppkoppling. Du behöver även vara beredd på att lägga viss tid på att läsa in dig kring bestämd fråga samt formulera egen uppfattning/ställningstagande till denna inför ett möte. Ca 30 min - 2h beroende på uppgift och behov. Du bör ha möjlighet till att delta på möten 1 gång per månad, där mötena förväntas pågå i ca 2h och kommer att hållas digitalt.
Uppdraget inleds med en obligatorisk medverkan på organisationens årsmöte i maj (du kan medverka digitalt).  Därefter startar din period som medlem i Tilias Advisory Board!
Vem är du?
Du är själv ung eller ung vuxen mellan 16-29 år. Vi vill tydliggöra att det inte finns några förväntningar på att du som sökande ska ha vissa kunskaper eller kvalifikationer, utan att vi snarare ser till individen och varför denne vill sitta i detta expertråd. Vi ser dock att du är bekväm med att arbeta i grupp som ett plus och skulle önska att du har ett intresse för Tilias hjärtefrågor.  Vår önskan är att denna grupp ska kunna vara så representativ som möjligt och spegla samhällets unga & unga vuxna i så stor utsträckning som det går. 
Är du intresserad så tveka inte på att söka/intresseanmäla, berätta lite om dig själv, varför du vill sitta i Tilias Advisory Board samt en sak du skulle vilja arbeta kring eller utveckla hos Tilia om du blev antagen.

När och var sker uppdraget

Hemifrån via digitala möten, vanligtvis sker möten på vardagskvällar - men i undantagsfall kan ett möte ske på en helgdag.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Räddningsmissionen

Chaufför till MatRätt

  • Ekonomisk/social utsatthet
  • Klimat och miljö
  • Social gemenskap
Plats Göteborg