Umeå FN-förening — Umeå

Är du Umeå FN-förenings nästa ungdomsansvarig?

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och är en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.
En ungdomsansvarig är den person som har en nyckelroll i vår förening för att uppmuntra till ungt engagemang. Den ungdomsansvariges roll kan se olika ut beroende på ambition och förutsättningar. Inom FN-rörelsen fungerar en del som mottagare och spridare av information till övriga ungdomar lokalt, medan det i andra föreningar kan handla om att bedriva verksamhet i olika former och vara något av en pådrivare och se till att det händer saker för ungdomar i föreningen.

Rollen som ungdomsansvarig väljs vid föreningens årsmöte måndagen 21 februari kl. 18.00 på Umeå Universitet.
Sök till posten genom att göra en intresseanmälan via formuläret nedan.


För att bli invald behöver du vara medlem. Du blir medlem via fn.se/medlem

Minsta åtagande

Vi har styrelsemöten en till två gånger i månaden. Medlemsmöte har vi 1 gång i månaden. Inför projekt har våra projektgrupper möte veckovis.

När och var sker uppdraget

Vi har styrelsemöten en till två gånger i månaden. Medlemsmöte har vi 1 gång i månaden. Inför projekt har våra projektgrupper möte veckovis.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen