Rädda Barnen, Stockholmsdistriktet — Stockholm

Rädda Barnen Stockholm (kommun) söker volontärer till studiestöd- och läxhjälpsverksamhet

Beskrivning

Rädda Barnen har sedan många år erbjudit läxhjälpsstöd till elever på mellanstadiet och språkstöd för gymnasienivå till nyanlända ungdomar. Alla barn har rätt till utbildning men alla barn i Sverige har inte samma förutsättningar. Målet är därför att i samarbete med lärarna på de skolor som vi arbeta på erbjuda barnen stöd i deras utbildning samt i svenska språket.
Som volontär hos oss kommer du tillsammans med skolledningen och andra volontärer att genomföra studiestöd en gång i veckan där dag och tid kommer att bestämmas gemensamt med skolledningen och volontärerna.
Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med andra volontärer och lärarna på respektive skola ta emot instruktioner om vad elever behöver tränas i och sedan träna eleverna enligt dessa instruktioner. Därutöver kan volontärerna vid varje studiestödstillfälle föra loggbok över antal elever och de moment som har gåtts igenom vid det specifika tillfället. Enligt Rädda Barnens policy måste man vara minst två volontärer vid varje tillfälle, så du kommer aldrig vara ensam vid dessa studiestödstillfällen. 

Här är de skolor där vi har läxhjälp och lässtöd där vi behöver fler volontärer:
1. Husbygårdsskolan: mellanstadiet 
    Torsdagar: 14:15- 16:00
2. Gullingeskolan: mellanstadiet 
    Tisdagar
    Lässtöd: 14:00- 15: 00 
    Läxhjälp: 15:00- 16 00
3. Liljeholmens Gymnasium
    Måndagar
    Språkstöd: 12:50- 15:50 
    Läxhjälp: 14:00- 15:00 
4. Bredängsskolan
    Måndagar
    Lässtöd årskurs 3: 12 00- 13 00 
    Läxhjälp årskurs 5: 14 20- 15 20 

Specifika önskemål och information: 

Minimiåtagande
Läxhjälpen och språkstödet genomförs på en bestämd dag och tid på skolarna i anvisat klassrum. Du kan välja att engagera dig i fler skolorna eller bara en skola. Vi är naturligtvis glada om du som volontär kan ställa upp regelbundet så att det blir en kontinuitet och trygghet för barnen som deltar men förstår också att det kan finnas tillfällen då detta inte går. 

Läs gärna mer om vad det innebär att vara volontär hos oss på Rädda Barnens hemsida på följande länk: https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/bli-volontar/

Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

Uppdraget är en gång i veckan under både höstterminen och vårterminen.

När och var sker uppdraget

Dag och tid bestäms gemensamt mellan volontärerna och skolledningen. Platsen är på skolorna i ett klassrum där läxhjälpen bedrivs. Det brukar röra sig om 1,5 timme varje gång.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag