Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks — Vänersborg

Bidra till att stärka barn och främja psykisk hälsa i Vänersborg - bli frivillig i barngruppen "Flyktfåglarna" på Restad Gård.

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Volontärer är grunden i vår organisation. Som volontär hos oss är du del av den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen. Det är ett av världens största humanitära nätverk. Vi är en organisation där medlemmar bestämmer. Vi har både fysiska och digitala verksamheter som bidrar till ökad humanitet och medmänsklighet. Vi vill att barn och unga ska ha en trygg vardag och vi vill se till att deras rättigheter möts!

Vi söker nu frivilliga till barngruppen "Flyktfåglarna" i Vänersborg under hösten 2023
.

Detta uppdrag är ett samarbete med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade som bedriver stödverksamheter för barn och unga som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Som frivillig inom barnverksamheten kommer du att bidra till att stärka barn, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra barn i liknande situation.

Uppdragsbeskrivning
Flyktfåglarna är en förebyggande stödgrupp där barn i åldrarna 7-12 år träffas en gång i veckan under 8 veckor. Under programmet gör gruppen en resa genom barnens liv med fokus på det som stärker dem. Vi tar upp det som är här och nu, det som har varit och vågar drömma om det som kommer komma i framtiden. Här får barnen en plats att mötas och bli bemötta på.

Gruppen träffas på tisdagar med start i slutet av oktober. Gruppen leds av personal från Röda Korset med stöd av ca 6 frivilliga. ​

Du förväntas:  
 • Ansvara för planering och genomförandet av uppdragets innehåll. 
 • Delta under obligatoriska utbildningsdagar samt genomföra webbkurser. Utbildningsdagen hålls den 21 oktober klockan 10:00-17:00 i Vänersborg.
 • Visa upp utdrag från polisens belastningsregister. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning
Du åtar dig att:  
 • Delta under den sagda periodens träffar, med undantag vid sjukdom/plötsliga händelser. Träffarna sker på tisdagar klockan 17:00-19:00, Restad Gård, Vänersborg. Som frivillig förväntas du närvara mellan 16:30:00-19:30
 • Två gånger under programmets gång kommer vi efter programmet ha en familjeträff då barnens syskon och föräldrar inbjuds att delta för att se vad barnen har gjort under träffarna samt leka tillsammans. Under dessa träffar förväntas du närvara 30 min längre. Eventuella ändringar av dessa datum kommer att ske i samråd med frivilliga. 
 • Närvara på den obligatoriska utbildnings- och planeringsdagen lördagen den 21 oktober mellan klockan 10:00-17:00 i Vänersborg.

Är det här du?
 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du
:  
 • Ha fyllt 18 år.  
 • Kunna prata och förstå svenska. Språkkunskaper i arabiska, dari eller farsi är meriterande.  
 • Förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning.  
 • God samarbetsförmåga.  
 • Kunna skilja på egna behov och andras. 
 • Tycka om att jobba med barn.  
 • Tycka om och ha ett intresse för att jobba med nyanlända barn och vuxna.

Därutöver ser vi gärna att du: 
 • Är lugn och trygg i dig själv. 
 • Är lyhörd och flexibel.  
 • Är lekfull och tycker det är roligt att delta i olika aktiviteter.  
 • Är initiativ- och ansvarstagande.   

Låter detta som något för dig? Tveka inte att göra en intresseanmälan eller att kontakta oss, så berättar vi mer om uppdraget!

Kom som du är - vi lär oss tillsammans!
 

Minsta åtagande

En ska kunna medverka en gång i veckan under 8 veckor från och med den 21 oktober.

När och var sker uppdraget

Träffarna sker på tisdagar klockan 17:00-19:00, Restad Gård, Vänersborg. Som frivillig förväntas du närvara mellan 16:30:00-19:30.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen