Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks

Bli (nationell) verksamhetsrevisor i Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF)

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Verksamhetsrevisor till Röda Korsets Ungdomsförbund

Är du en nyfiken person med öga för detaljer som älskar att läsa protokoll och rapporter och som även brinner för ungas rättigheter och föreningsdemokrati? Fängslas du av tanken att granska en organisations verksamhet? Då är du kanske RKUF:s nya verksamhetsrevisor.

Om RKUF:
Röda Korsets Ungdomsförbund kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt, där alla barn och unga kan känna sig trygga och må bra. Vi är unga som jobbar för unga. Vi finns i barns och ungas vardag när de behöver oss som mest. Vi arbetar för att barn och unga ska känna sig delaktiga, ska känna att de kan påverka sin vardag samt ska ha tillgång till en trygg och meningsfull fritid. Röda Korsets Ungdomsförbund är en politiskt och religiöst obunden organisation och utgår från barnkonventionen.

Vi följer precis som resten av Röda Kors-rörelsen en rad grundprinciper: https://www.rkuf.se/om-oss/grundprinciper/

Se också https://www.rkuf.se/foreningshandboken/ för mer information om RKUF.

Din roll som verksamhetsrevisor är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete. Du ska bland annat läsa protokoll från styrelsemötena och granska de diskussioner som förts och de beslut som har fattats. En av dina främsta uppgifter är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat. Över året har du kontinuerlig kontakt med organisationens övriga förtroendevalda. Kanske är du med som adjungerad under ett eller flera styrelsemöten. Under Riksårsmötet, som vanligtvis infaller under juni månad, lämnar du som revisor ett besked till medlemmarna om hur styrelsen har skött sig under året.

Vi söker dig som:
• delar Röda Korsets Ungdomsförbunds värderingar 

Som person ser vi att du exempelvis:
• strukturerad och noggrann
• är självgående
• är bra på att samarbeta och hjälpa kollegor
• gillar organisationsutveckling

Det är meriterande om du exempelvis har:
• erfarenhet av styrelsearbete och/eller arbete som verksamhetsrevisor
• erfarenhet från Röda Korsets Ungdomsförbund eller Svenska Röda Korset
• erfarenhet från arbete i någon annan idéburen/ideell organisation
• utbildning eller arbetslivserfarnhet som kan komma till nytta i uppdraget

Du ska inte behöva känna att du måste uppfylla allt. Det viktigaste är att du är ansvarstagande, har engagemang och tid för uppdraget. Vi söker personer med olika bakgrund som kompletterar varandra –så tveka inte att söka!

Om uppdraget:
Uppdraget är nationellt. Resor kan förekomma i uppdraget. Mandatperioden sträcker sig över 2,5 år, dvs. från 1 januari 2025 till 31 december 2026 (perioden som granskas) och därefter fram till Riksårsmötet 2027. Vi ser det som en tillgång att ha nationell spridning bland våra förtroendevalda. Uppdraget är inte arvoderat men utlägg ersätts, det ska inte kosta att vara förtroendevald. Du kan läsa mer om Röda Korsets Ungdomsförbund på www.rkuf.se. Uppdraget är betydligt mindre tidskrävande än exempelvis RKUF:s förbundsstyrelse eller nationella valberedning.

Ansökan:
Skicka din intresseanmälan med ett personligt brev och CV till oss den 1 mars 2024. Intervjuer sker under mars. Datum och plats för riksårsmötet är den 7-9 juni 2024 i Uppsala, närvaro förväntas. I slutändan är det medlemmarnas ombud som väljer alla förtroendeuppdrag.

Minsta åtagande

Verksamhetsrevisorerna granskar två verksamhetsår och lägger fram granskningen vid Riksårsmötet det nästföljande året (runt ett halvår efter).

När och var sker uppdraget

Det genomförs framför allt under våren efter det år som granskas, men granskningar och rådgivning kan förekomma före dess. Verksamhetsrevisorn styr mycket över sitt uppdrag.

Tillgänglighet

RKUF ska ha tillgänglighetsanpassade lokaler.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans