CISV, Stockholm — Stockholm

CISV Stockholm söker ledare till internationell läger (step up) i Tyskland för 15-åringar under 28/7-19/8 2023

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Step Up

Step Up är ett tre veckor långt läger för deltagare som är antingen 14 eller 15 år. Ungdomarna tar själva ansvar för planeringen av lägrets innehåll och utvecklar samtidigt sina kunskaper och färdigheter i ledarskap. Varje Step Up fokuserar på ett fredsutbildande tema. Ledarna och hemmastaben stöttar ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati.
CISV har arrangerat Step Up (som tidigare kallades Summer Camp) sedan 1996.

Om uppdraget

Som ledare har du på Step Up viss erfarenhet av barn och/eller ungdomsengagemang, kanske genom ditt arbete eller dina fritidsintressen. Du är intresserad av fredsutbildning, är engagerad, vill utveckla dig själv och testa dina ledaregenskaper. Ledare måste vara minst 21 år när resan till lägret påbörjas.
Inför lägret ligger fokus på att du ska lära känna deltagarna och att de lär känna dig och varandra så att ni kommer att vara trygga tillsammans under lägret. Utöver det leder du din delegations förberedelser, så som att förbereda barnen kring det tema som lägret kommer ha och att förberedda en aktivitet kopplat till lägrets tema. Föräldragruppen är ditt stöd i att förbereda lägrets praktiska genomförande såsom boka resa, fylla i dokument, säkerställa vaccinationer etc. Förberedelserna inför lägret är en viktig del av ditt uppdrag och du bör därför bo i närheten av deltagarna/ lokalföreningen så att ni enkelt kan träffas ca 1 gång/månad fram till lägret.
Utöver förberedelserna med delegationen ingår även obligatorisk ledarutbildning  12-14 maj, som del i dina förberedelser inför lägret. Största delen av utbildningen sker på plats någonstans i Sverige under en helg under våren, med komplettering av en digital utbildning i säkerhet för barn.
Under lägret är du del av en internationell ledargrupp (ca 15 personer) som utvärderar lägret och dess innehåll. Som ledare har du en unik roll som koordinator av deltagarnas planerande och genomförande av lägret och dess aktivitet. I din roll behöver du snabbt kunna växla mellan olika roller, såsom förälder, kompis eller förebild, allt utifrån deltagarnas och situationens behov. Du är en viktig del av att lägret uppnår sina mål och skapar en miljö för deltagarna att lära sig om ett fredligare samhälle.
Efter lägret fortsätter du träffa din delegation ett par gånger för att sammanfatta och prata om äventyret. Efter lägret kommer du att ha utvecklat dina ledaregenskaper, dina färdigheter i interkulturell kommunikation och ha praktisk erfarenhet av fredsutbildning och konflikthantering.
Att vara ledare är ett ideellt uppdrag, vilket innebär att du inte får ekonomisk ersättning för uppdraget, men du har heller inga kostnader för ditt deltagande eller resan.
Uppdraget omfattar en lägervistelse på heltid under 3 veckor följande tider under perioden 28/7-19/8
Den geografiska placering på lägerplatsen är Tyskland, Mainz-Wiesbaden.
Vi vill att du har erfarenhet av att: 
  • Arbeta med barn i 14-15 års ålder 
  • Att leva kollo/läger/scoutläger livet antingen som deltagare eller som ledare
  • Av att resa på egen hand
Samt
  • Är beredd att visa utdrag från Polisens register (enligt krav vid volontäruppdrag med barn)
Läs mer om CISV Sverige på www.cisv.se och förstå mer genom denna film  CISV - We Are One Tribe - YouTube
Are you ready to lead? (Att vara ledare i CISV)
https://youtu.be/Gr9UKy7xhhc
Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

Lägret 28/7-19/8 samt att träffa ungdomarna 1 ggn/månad under februari-juli, samt gå utbildning 12-14 maj.

När och var sker uppdraget

Tyskland 28/7-19/8 2023

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen