Röda Korset, Solnakretsen

Frivillig på Second hand i Råsunda

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Röda Korset i Solna har två trevliga second hand-butiker, en vid Bergshamra torg, Björnstigen 10 och en vid Näckrosen, Råsundavägen 145. Vi säljer kläder, leksaker och prylar. Butikerna fungerar också som mötesplatser och vi har vi även café och olika verksamheter. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Vi behöver nu fler frivilliga till butiken i Råsunda.

Öppettiderna är för närvarande:
Måndag 14 - 18,
Onsdag 12 - 16 (jämna veckor)
Torsdag 14 - 18
Lördag 11 - 15

Du schemaläggs men avgör själv hur mycket du kan och vill arbeta.
Läs mer om oss på rodakorset.se/ort/stockholm/solna-stad/

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:
 • Möta kunder, stå i kassan och ge service
 • Bidra till att butiken är välorganiserad och attraktiv för kunden
 • Packa upp och prismärka inkomna varor

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • tycka om att möta människor och ge service. 
 • ha ett trevligt bemötande.
 • vara lyhörd och flexibel.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

När och var sker uppdraget

På plats på vår mötesplats i Råsunda

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara