Svenska Röda Korset Malmö — Malmö

Frivilliga sökes till Föräldragrupp

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Du behövs! Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi söker nu frivilliga till vår Föräldragrupp.
 
Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom vår föräldragrupp bidrar att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra familjer i liknande situation.
 
Uppdragsbeskrivning 
Föräldragruppen verkar som en mötesplats för föräldrar som har barn inom vår verksamhet. Gruppen blir ett socialt forum där vi bland annat övar svenska och pratar om vad som kan upplevas som nytt och annorlunda i det svenska samhället. Kreativa övningar och spel uppskattas. Föräldrarna erbjuds även workshops ledda av kuratorer, psykologer och fysioterapeuter som arbetar på centret. Föräldragruppen kommer bestå utav 2 frivilliga som är ansvariga för att planera och genomföra träffarna. Då och då deltar föräldrarna i aktiviteter tillsammans med sina barn. 
Du förväntas: 
 • Ansvara för att planera och genomföra träffarna. 
 • Delta under utbildningsdagen den 15 oktober och samt genomföra tre webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • Visa upp utdrag från polisens belastningsregister. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap. Det innebär att du kan bli tillfrågad att öka ditt engagemang vid kris.  

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna som krävs för uppdraget.  
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • Ha fyllt 18 år. 
 • Kunna prata och förstå svenska. Språkkunskaper i arabiska, daari eller farsi är meriterande.   
 • Förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning. 
 • God samarbetsförmåga. 
 • Kunna skilja på egna behov och andras. 

Därutöver ser vi gärna att du: 
 • Är intresserad av att jobba med barn.
 • Är lugn och trygg i dig själv. 
 • Är lyhörd och flexibel. 
 • Är lekfull och tycker det är roligt att delta i olika aktiviteter.
 • Är initiativ och ansvarstagande.   

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 
Vi ser fram emot din ansökan.  

Minsta åtagande

Uppdraget sker under perioden 19/10 - 21/12 2022.

När och var sker uppdraget

Träffarna äger rum på onsdagar kl. 17.00 – 20.00 under perioden 19/10 - 21/12 2022. Viss tid för planering tillkommer utöver själva träffarna samt en obligatorisk utbildningsdag lördag den 15 oktober. Träffarna sker i Röda Korsets lokaler i Malmö. Du åtar dig att: Delta vid varje träff under den sagda perioden, med undantag vid sjukdom/plötsliga händelser.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen