Uppsala Stadsmission — Uppsala

Juridikstudenter sökes till rådgivning för personer i hemlöshet på Mikaelsgården

Beskrivning

Uppsala Stadsmission driver sedan många år verksamheten Mikaelsgården där personer som lever i hemlöshet och annan utsatthet kan få stöd med mat, vila, värme och också hjälp med kontakt med myndigheter. Många som söker sig till oss behöver juridisk hjälp, ofta av enklare karaktär, men ändå frågor som vår personal och våra andra volontärer kan ha svårt att svara på. Vi söker därför dig som har juridisk kunskap och endera studerar juridik eller som är verksam inom juridiken genom ditt arbete.

De flesta ärenden som våra gäster behöver hjälp med rör överklaganden av olika myndighetsbeslut såsom beslut av olika stödinsatser eller familjerättsliga frågor, exempelvis överklagan av beslut gällande omhändertaganden av barn. Ibland kan det också dyka upp frågor gällande migration eller arbetsrätt. Men det är alltså framförallt kunskap om förvaltningsrätt som kommer till användning. Vi rekommenderar att du har läst minst tre terminer på juristprogrammet, men det är upp till dig att avgöra vad du känner dig bekväm med och vi försöker ha en blandning av studenter med olika mycket erfarenhet i gruppen. 

Vill du vara med och bidra? Anmäl dig som volontär hos oss!

Minsta åtagande

Som volontär förväntas du kunna delta två gånger per månad genom att finnas på plats under ca två timmar och möta våra gäster. Vi vill att du ska vilja engagera dig i minst 6 månader.

När och var sker uppdraget

Verksamheten sker på plats på Mikaelsgården på Skolgatan, mitt i Uppsala, på onsdagar mellan kl 10 och 12.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen