Rädda Barnen, Skara-Lidköping-Götene — 2 platser

Rädda Barnen I Skara/Lidköping/Götene söker efter volontärer till TeamUp!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

TeamUp är strukturerade rörelsebaserade aktiviteter som syftar till att stärka barns motståndskraft och psykosociala välmående. Metoden är framtagen av War Child, Save the Children och Unicef Holland och startade som en respons till den ökade tillströmningen av asylsökande i Holland 2015. Idag har TeamUp spridit sig över hela världen. TeamUp riktar sig bland annat till barn som kommit ensamma till Sverige och befinner sig i en utsatt situation.
TeamUp-sessionerna kommer att erbjudas vid en fast tid och dag varje eller varannan vecka, på samma plats, med samma grupp av volontärer, för att ge barnen struktur och förutsägbarhet.
TeamUp utgår ifrån principerna vi gör, vi visar, vi bryr oss. Varje aktivitet har ett specifikt tema och syfte som ämnar till att hjälpa barn att handskas med svåra känslor så som ilska, rädsla och stress. Utöver de generella ansvarsområdena du kommer att ha, så som att leda TeamUp-sessioner och applicera TeamUp-principerna i aktiviteterna, kommer du tillsammans med oss, också ha planerings-, genomförande-, och utvärderingsansvar av aktivitetstillfällena, vilket sker vid samma tillfälle varje eller varannan vecka, ca tre timmar totalt.
Du kommer även att ha Child Safeguarding-ansvar, vilket innebär att du får lära dig hur man skapar trygga och säkra verksamheter för barn samt hur man identifierar tecken på riskfaktorer, och om nödvändigt, hänvisa barn vidare till vårdinstanser med stöd av tjänstepersoner på Rädda Barnen. Du kommer att få en grundlig utbildning innan du börjar arbeta med TeamUp.

Rekrytering av volontärer sker löpande.

Minsta åtagande

1 gång varannan vecka ca 3 timmar, eftermiddag/kväll under 10 tillfällen, hösten 2023. Du kommer att genomgå en obligatorisk utbildning som kommer ske innan aktiviteten startar i höst, datum ej fastställt, samt uppföljning av rollen som TeamUp facilitator.

När och var sker uppdraget

Skara, 1 eftermiddag/kväll varannan vecka under 10 tillfällen, med start ca 2 veckor efter genomförd utbildning.

Platser

  • Skara
  • Lidköping

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen