Rädda Barnen, Region Syd — Trelleborg

Rädda Barnen i Trelleborg söker kassör till styrelsen!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Vill du engagera dig för barns rättigheter och bor i Trelleborg (eller har god kunskap om kommunen)?

Då är kanske just Du är vår nya kassör!

Rädda Barnen i Trelleborg består i dagsläget av fyra styrelseledamöter men tyvärr avgår vår kassör vid årsmötet 2023. Därför söker vi en ny person som vill leda vårt ekonomiska arbete under verksamhetsåret 2023-2024!

I en styrelse har kassören ansvar för att föreningens ekonomiska resurser används korrekt. Kassören är ofta, tillsammans med ordföranden, föreningens firmatecknare vilket innebär att den har rätt att skriva under för föreningens räkning och företräda föreningen gentemot bank och myndigheter. Att vara kassör är ett viktigt uppdrag som passar dig som vill använda dina ekonomiska kunskaper för att förbättra barn och ungas liv!

Vi vet att behoven är stora i Trelleborg. Visste du t.ex. att Rädda Barnens senaste fattigdomsrapport visar att 889 barn levde i ekonomiskt utsatta hushåll i Trelleborg? I dagsläget anordnar våra volontärer läxhjälp på Liljeskolan en gång i veckan, men vi i styrelsen ser fram emot att utveckla och utöka vår verksamhet under nästa år för att göra skillnad för fler barn i kommunen.
 
I kassörens arbetsuppgifter ingår följande:
 •  Upprätta en budget inför verksamhetsåret 
 • Bokföring och hantering av in- och utbetalningar 
 • Upprätta bokslut och årsredovisning
 • Löpande uppdatera styrelsen om det ekonomiska läget
 • Delta vid styrelsemöten

Rädda Barnen erbjuder Dig: 
 • Utbildning i bl.a. barnkonventionen och hur vi bygger trygga verksamheter för barn
 • Kunskap i att arbeta utifrån ett rättighetsbaserat förhållningssätt
 • Inspirerande kollegor 
 • Möjlighet att påverka både politiker som direktstödsarbete med barn på din ort
 • Möjlighet att delta i Rädda Barnens nationella utbildningar och träffar

Styrelsen har förmånen att ha stöd av verksamhetsutvecklare som föreningen arbetar nära, för att underlätta ert engagemang.

Du bör ha grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomisk redovisning för att vara lämplig för kassöruppdraget. I övrigt krävs ingen tidigare erfarenhet för att utses till kassör utan det viktigaste är att du är driven och brinner för barns rättigheter (tidigare erfarenheter av styrelsearbete ses dock som en merit). Tillsammans kan vi göra skillnad för barn i Trelleborg!

Välkommen att höra av dig om du har några funderingar eller med din intresseanmälan.

Minsta åtagande

Deltagande vid föreningens styrelsemöten, ca 1 gång i månaden.

När och var sker uppdraget

Styrelsen träffas digitalt och ibland fysiskt. Oftast kvällstid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen