Riksförbundet FUB — Eskilstuna

Samtalsledare sökes till FUB:s ungdomsgrupp i Eskilstuna

Beskrivning

Beskrivning

Vi söker volontärer som vill vara samtalsledare för vår nystartade ungdomsgrupp i Eskilstuna, Ung i FUB, som är en del av ett större ungdomsnätverk inom Riksförbundet FUB.  

Gruppen är för unga personer (15 – 30 år) med IF (intellektuell funktionsnedsättning) som går/har gått i den anpassade skolan (tidigare särskolan). 

Du kommer med hjälp av deltagarnas idéer och en handbok full av tips på metoder skapa innehåll och utföra träffarna tillsammans med deltagarna. Ungdomsgruppen har som syfte att hjälpa målgruppen ta större plats i samhället och höja deras röster. Det är viktigt att fånga in deltagarnas egna tankar och idéer på teman och ämnen de vill diskutera och arbeta med. 

I din roll som samtalsledare kommer du: 
· Att arbeta under eget ansvar. 
· Själv och tillsammans med de andra samtalsledarna planera in ditt arbete inför träffarna. 
· Genomföra ungdomsträffarna fysiskt eller digitalt tillsammans med en annan samtalsledare. 
· Stötta deltagarna under träffarna. 
· Informera om kommande träffar och teman. 
· Ha kontakt med Riksförbundet FUB.
  
Vad får du av oss? 
· Avstämningar med Riksförbundet FUB. 
· Stöd från FUB Eskilstuna samt kontaktperson från rikskansliet. 
· En viktig ideell merit på ditt CV. 
· Praktisk erfarenhet av pedagogiskt arbete. 
· Praktisk erfarenhet av att jobba med personer med IF och andra funktionsnedsättningar. 
· Praktisk erfarenhet av ledarskap. 

Skicka in ansökan så snart du kan, vi hanterar ansökningarna löpande.

Riksförbundet FUB och Ung i FUB begär ut ett utdrag ur belastningsregistret av samtalsledare i en Ung i FUB-grupp.

Det är följande utdrag som begärs ut.

Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) 

När och var sker uppdraget

Du kommer på egen hand samt tillsammans med de andra samtalsledarna planera arbetet inför träffarna. Innehållet i träffarna och platsen för träffarna bestämmer ni tillsammans med deltagarna.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen