Freezonen Kvinno,- Tjej- och Brottsofferjour

Stödchatt för ALLA våldsutsatta

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Freezonen Kvinno,- Tjej- och Brottsofferjour söker nya volontärer för vår nationella chatt för ALLA våldsutsatta i Sverige, oavsett könsidentitet, ålder eller brottsutsatthet. 
Chatten går under namnet Stödchatten.  

UTBILDNING 17-18 SEPTEMBER 2022 

Vi anser att personer som blir utsatta för våld ska bemötas av personer som har kunskap om våld. Därför söker vi främst volontärer som går eller har gått ut socionom- psykolog- beteendevetare- polis- kriminolog eller likvärdigt program eller har arbetslivserfarenhet från socialt arbete.​ 

Som volontär ​​får du genomgå utbildning om våldets mekanismer, bakomliggande orsaker, bemötande och samtalsteknik. Du får dessutom en värdefull erfarenhet som komplement till studier eller arbete. 

Som volontär på Stödchatten bidrar du till att brottsoffer får någon att chatta med: någon som lyssnar, stöttar och stärker den utsatta. Som utsatt är det vanligt att man anklagar sig själv för sin situation och att man känner starka känslor av skam och skuld. Det händer också att man inte förstår att man är utsatt eller att man saknar kunskap om vilken hjälp som finns att tillgå. Att få dela sin berättelse med någon som inte dömer utan lyssnar är värdefullt och kan leda till förändring. Som chattvolontär ger du även information om andra hjälpvägar. 

Vi söker dig som är empatisk, självreflekterande och trygg i sig själv. Vi letar efter personer som kan stötta och lyssna på personer med svåra problem.  

Minsta åtagande

Du chattar hemifrån enligt schemalagt pass.

När och var sker uppdraget

Du chattar hemifrån enligt schemalagt pass, ca 2-4 pass per månad.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen