Föreningen Next Generation Leadership — Stockholm

Styrelseuppdrag och dialogpartner

Beskrivning

Aktivt styrelsearbete, du väljer själv hur mycket tid du lägger in. Dina personliga erfarenheter och kunskaper är alltid relevanta. Ledarskap börjar med oss själva, och detta är delvis vad det handlar om. Och mycket mer än så. Föreningen kommer att växa, arbeta internationellt, bjuda in till seminarier, leda seminarier runt om i Sverige, utveckla sin egen ekonomi, engagera företag i näringslivet, leta kommuner som är intresserade av att påbörja ett program lokalt.
 
Youth at Risk (YAR) är ett samhälls- och ungdomsprogram som gör en fundamental och positiv skillnad. YAR tar begreppet social hållbarhet till en helt ny och konkret nivå. Arbetet bygger på ny, modern form av ledarskap som inkluderar lokalsamhällen för att unga skall ökade möjligheter att skapa ett liv som fungerar, trots svaga förutsättningar. Vi vet att en uppväxt med svaga relationer, konflikter eller till och med psykisk ohälsa, svag skolgång, kontakt med droger eller kriminalitet - inte behöver predestinera framtiden. YAR ger långsiktiga, positiva effekter för alla unga, volontärer likväl som de yrkesutövare som engagerar sig. Välkommen, så får du veta mer, innan du bestämmer dig. Det mesta finna att läsa på https://www.nextgenerationleadership.se/

Minsta åtagande

Fyra möten per år.

När och var sker uppdraget

Online eller på plats i Stockholm. Det som passar bäst.

Tillgänglighet

Vem som helst, över 18 år är välkommen. Du behöver kunna tala minst ett av språken - svenska eller engelska.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Solidaritet för Ungdomens Framtid

Project Managers

  • Barn och ungdom
  • Internationellt arbete i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
Fjärrarbete På distans