Röda Korset, Nackakretsen

Valberedning till Röda Korset Nackakretsen

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Valberedning är en mycket viktig funktion i en demokratisk organisation.
Det är valberedningen som för stämman lägger fram sitt förslag till styrelse. Innan valberedningen kan lägga fram sitt förslag görs ett arbete under främst senhösten/vintern.
Valberedningen börjar sitt skarpa uppdrag under hösten genom att ringa befintliga styrelseledamöter för att höra deras syn på årets styrelsearbete, styrelsens kompetenser/avsaknad av särskilda kompetenser samt vilka som ställer upp för eventuellt omval. Därefter går valberedningen igenom läget, intervjuar ev nya kandidater och sätter sedan ihop ett förslag på styrelse som stämman i mitten/slutet av februari tar ställing till.
Vi vill vara tre personer i valberedningen och är idag två. 

Minsta åtagande

Någon timme per vecka under främst vintern. Vissa veckor ingenting och kanske någon vecka då det passar lite mer.

När och var sker uppdraget

Främst per telefon.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen