SSCO - Stockholms studentkårer — Stockholm

Valberedningsledamot

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Valberedningen, som består av fem till sju ledamöter, väljs på ett års mandat på SSCO:s vårsammanträde i.

Valberedningen bereder de val som genomförs vid SSCO:s kongresser. Det innebär planering tillsammans med SSCO:s kansli och SSSB, samt att genomföra intervjuer och urval av kandidater. SSCO har två kongresser. På höstsammanträdet bereds val till SSSB och vid vårsammanträdet bereds val till SSCO. Antalet möten är enligt överenskommelse mellan valberedningens ledamöter.

Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

2023-07-01 – 2024-06-30

När och var sker uppdraget

Valberedningens möten sker enligt överenskommelse, fasta hållpunkter i uppdraget är SSCO:s vårsammanträde som pågår under en dag i Maj samt höstsammanträde som pågår under en halvdag i November.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara