Individuell Människohjälp/IM, Linköping — Linköping

Var med och utveckla IMs verksamhet i Linköping!

Beskrivning

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som kämpar för en jämlik och medmänsklig värld. Vi arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer för att människor av egen kraft ska kunna ta sig ur fattigdom och utanförskap. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.

IMs lokalförening i Linköping söker dig som är intresserad av frågor som rör demokrati, integration och social inkludering och som vill vara med och utveckla nya verksamheter framåt. Det krävs inte någon förkunskap mer än att du står bakom IMs värdegrund. Just nu söker vi volontärer till:

Kvinnogrupp

Vi söker dig som vill engagera dig i en nystartad kvinnogrupp. Volontärer och nya svenskar träffas och tar upp aktuella frågeställningar, samtidigt som vi övar på svenska språket, umgås och har trevligt. 

Språkcafé

I samarbete med ukrainska föreningen i Östergötland driver IMs volontärer ett språkcafé. Vi träffas varje söndag klockan 16-18.
 

Mentorskap 

IMs volontärer erbjuder stöd och vägledning i hur man kan gå vidare framåt med studier och arbete. Vid behov erbjuds även läxhjälp.

Info- och eventgrupp

Info- och eventgruppen sprider information om IM och belyser IMs viktiga kärnfrågor, såsom antirasism och global rättvisa. Volontärerna i gruppen planerar och genomför både mindre och större evenemang och har stor frihet att bestämma vad man deltar i. 

Minsta åtagande

Uppdraget kommer att ta ca 2 timmar varje eller varannan veckan.

När och var sker uppdraget

Kvinnogrupp och språkcafé är ofta en gång per vecka, men man deltar så mycket man hinner. Info/event-volontärer deltar vid events på olika platser/tider, utifrån gruppens intresse och möjligheter.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen