Röda Korsets Ungdomsförbund, Riks — Linköping

Styrelseuppdrag - Vill du göra Linköping bättre för barn och unga?

Beskrivning

Gå med i Röda Korsets Ungdomsförbunds (RKUF) styrelse i Linköping! RKUF arbetar för barn och ungas rättigheter på flera sätt.  Styrelsen bestämmer vad RKUF gör i Linköping och nu får massa möjligheter att göra barn och unga i Linköpings vardag bättre! RKUF i Linköping har bland annat en läxhjälp. Vad tycker du behövs för unga i Linköping? I RKUF kan du göra det till verklighet.

Vad gör en styrelseledamot:

I en styrelse ingår alltid flera styrelseledamöter. Styrelsen driver föreningen och har ekonomiskt ansvar. Det kan betyda att starta nya verksamheter, ta hand om föreningens ekonomi eller rekrytera och stötta volontärer. Du får även möjlighet att träffa andra volontärer och styrelseledamöter från hela Sverige! Du lär dig om samarbete, ledarskap och demokrati.

Inga tidigare erfarenhet eller utbildning krävs, med nyfikenhet och engagemang i frågorna kommer du långt. Det enda kravet är att du är under 31 år. Hör av dig med dina frågor om uppdraget, och dina idéer!

Varför engagera sig?

· Du är med och gör skillnad för barn och unga i Linköping.
· Du träffar andra likasinnade unga personer i Linköping.
· Du blir en del av en världomspännande rörelse som jobbar för humanitet och allas lika värde.
· Du är med och påverkar för barns rättigheter.
· Du får lära dig mer om föreningsliv, styrelsearbete och utvecklas personligen otroligt mycket!

Minsta åtagande

Ca 4 timmar i veckan, men det varierar mycket- vissa veckor mindre, andra mer. Ni bestämmer själva i styrelsen hur mycket ni gör!

När och var sker uppdraget

Styrelsen kommer själva överens om hur var och när de har möten och träffas!

Tillgänglighet

Du behöver inga tidigare erfarenheter av att vara i en styrelse- kom som du är- vi lär oss tillsammans!

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag