Kvinnojouren i Sundbyberg — Sundbyberg

Vill du bidra i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld? Vi söker kassör.

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Organisationen

Kvinnojouren i Sundbyberg grundades 2015 och är en idéburen ideell förening. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Kvinnojouren arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld genom att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och genom att sprida kunskap om våld i nära relationer.  Vi är en relativt ny jour vilket innebär att vi ständigt är i utveckling. Vår verksamhet styrs, bedrivs och utvecklas av styrelsen, verksamhetsansvarig samt av de volontärer som är aktiva i föreningen. 

Kvinnojourens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare, minst två ledamöter samt minst en suppleant. Just nu söker vi efter en kassör för verksamhetsåret 2023–2024. 

Kassör 

Som kassör innehar du tillsammans med ordföranden en av styrelsens viktigaste poster. Du kommer att säkerställa att föreningen har en fungerande ekonomi som gör att vi får en ändamålsenlig och trovärdig verksamhet. Som kassör ansvarar du för att redovisa föreningens tillgångar. 

I uppdraget ingår att sköta den löpande hanteringen av föreningens ekonomi och bokföring. 
Exempel på uppgifter för kassören: 
 • Betala fakturor 
 • Lönehantering för 1–2 anställda 
 • Löpande bokföring 
 • Upprätta bokslut 
 • Ansvara för kontakt med revisionsbyrå och föreningsrevisor 
 • Deklaration 
 • Vara behjälplig i samband med att verksamhetsansvarig upprättar budget och vid återrapportering av bidrag 
 • Att i samband med styrelsemöten rapportera för föreningens ekonomi 

Uppdraget som kassör är på två år. Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av och kunskap i bokföring. Om du har bakgrund inom och erfarenhet av ideellt arbete och styrelsearbete är det meriterande men det är inte ett krav. För detta uppdrag värdesätter vi dina kunskaper inom bokföring. Du behöver inte ha kunskap om våld i nära relationer för att kunna utföra detta uppdrag men du behöver stå bakom vår värdegrund och bidra till vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Du erbjuds möjlighet att få lära dig mer om våld genom att delta på jourens grundutbildning och fortbildningar för volontärer. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta i bokföringsprogrammet Visma. Styrelsen och kassörsposten väljs under Kvinnojourens årsmöte under mars månad 2023. Uppdraget kan komma att arvoderas.
 

Vad erbjuds du?

Du erbjuds en möjlighet att tillhöra en aktiv, engagerad styrelse med ett tydligt mål, att arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom ekonomi och redovisning. När ditt uppdrag är avslutat kommer du få ett intyg med dig som du kan ha användning för när du söker uppdrag framgent. 

Minsta åtagande

Styrelsen har i regel ett möte per månad. Utöver styrelsemöten har styrelsen också kontakt via mejl och telefon. Avseende rollen som kassör så är det viktigt att du är införstådd i vikten av löpande bokföring och att du löpande ger rapport till både övriga styrelseledamöter och verksamhetsansvarig. Du behöver kunna avsätta tid för ditt uppdrag. Tidsåtgång varierar över året men uppskattningsvis behöver du vara beredd på att lägga 6 timmar/månad på uppdraget.

När och var sker uppdraget

Under pandemin har styrelsen arbetat huvudsakligen på distans och möten har främst hållits digitalt. I takt med att samhället återgått till fysiska möten och arbete på plats försöker styrelsen göra detsamma.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Rädda Barnen Gävleborg

Läxhjälp Bollnäs

 • Barn och ungdom
 • Social gemenskap
 • Mänskliga rättigheter
Plats Bollnäs