Brottsofferjouren Södra Stockholm — Huddinge

Vill du bli målsägande- och vittnesstöd på Södertörns tingsrätt?

Beskrivning

Ett vittnesstöd har till uppgift att ge praktisk information och medmänskligt stöd i samband med rättegång till vittnen, målsägande, anhöriga och i mån av tid tilltalade på plats på tingsrätten. Som vittnesstöd arbetar man främst med uppsökande verksamhet men även i form av så kallade förbokningar där kallade personer som vittnen och målsägande bokar ett vittnesstöd till sitt besök på tingsrätten. Vid behov följer man även med aktören in i rättegångssalen och sitter med som stöd. Vittnesstödsverksamheten bygger på ett personligt engagemang, social kompetens, ansvarskänsla samt intresse för människor och rättsprocessen. 

Önskemål eller information 
Vi ser att man skickar en intresseanmälan så snart som möjligt då intervjuer hålls löpande, där man beskriver sig själv, sin sysselsättning samt varför man vill bli vittnesstöd. Var också tydliga med vilken tingsrätt ni söker till! 

Den kommande utbildningen är komprimerad med två veckors teori om ca två träffar per vecka och efterföljande praktik innefattande minst två pass (halvdagar) under en-två veckor samt närvarande på minst fem rättegångar. Därefter har vi ett minimikrav på två halvdagar i månaden under minst 6 månader, men ser såklart gärna att ni kan tjänstgöra mer och/eller längre. Det är uppehåll i verksamheten under cirka en månad vid jul och två månader under sommaren, men där vi finns i bokningsform.

Minsta åtagande

Minimikravet är på två pass i månaden under sex månader (antingen förmiddags- eller eftermiddagspass som man väljer själv). Vi ser dock att man kan vara aktiv under minst ett år. Vi har valfritt uppehåll under sommaren och juletid.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs på Södertörns Tingsrätt under dagtid på vardagar.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag