Individuell Människohjälp/IM, Göteborg — Göteborg

Vill du få erfarenhet av eventplanering och kommunikation?

Beskrivning

Brinner du för en värld utan fattigdom och utanförskap och vill bidra till social och ekonomisk inkludering? Vill du få erfarenhet av eventplanering och kommunikation? Engagera dig i IM Göteborgs Info- och eventgrupp! Gruppen sprider information om IM som organisation och belyser våra viktiga kärnfrågor, såsom feminism, antirasism och global rättvisa.

Under åren har gruppen bland annat deltagit på Bokmässan, Kulturnatta, julmarknader, event vid universitet och skolor och på event i samband med Internationella kvinnodagen, World Fair Trade Day etc.

Som volontär planerar och genomför du både mindre och större evenemang och volontärgruppen har stor frihet att delta i eller genomföra de evenemang gruppen vill. Ibland sker evenemangen i samarbete med andra lokala aktörer och organisationer i Göteborg eller i samverkan med IMs medarbetare.

Minsta åtagande

Du ska varje termin kunna vara med och planera och delta vid något eller några av de evenemang som gruppen genomför. Du ska kunna vara med under minst en termin/ett halvår.

När och var sker uppdraget

Events som gruppen deltar i kan ske både vardag och helg, på olika platser, oftast i Göteborg.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen