Föreningen Ordfront/MR-dagarna — Skellefteå

Vill du vara med och genomföra MR-dagarna i Sara Kulturhus i Skellefteå 14-15 november 2024?

Beskrivning

Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att vara en arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter.  

För första gången arrangeras forumet i Skellefteå. Under två dagar kommer runt 150 programpunkter och runt 60 utställare att vara på plats på Sara kulturhus. Över 2000 personer förväntas besöka arrangemanget.  

För att förverkliga MR-dagarna behöver vi engagerade och duktiga volontärer som under forumet kan assistera oss arrangörer med att ge besökarna en bra upplevelse. Som en del av vårt dedikerade team får du inte bara en spännande uppgift utan även en oslagbar chans att utveckla din karriär inom områden som mänskliga rättigheter, projektledning och service. 

Som volontär på Mänskliga Rättighetsdagarna får du inblick i hur Nordens största forum för mänskliga rättigheter funkar bakom kulisserna. Som volontär kan du få hjälpa till med allt ifrån att ta emot och guida besökare, hålla koll på seminarielokaler, ta emot talare, till att skriva inlägg för sociala medier. Du kommer att ingå i en grupp med andra volontärer och ha en gruppledare som hjälper till att fördela uppgifterna.  

Som volontär får du även:  
  • Volontärutbildning för att utföra ditt uppdrag på bästa möjliga sätt. 
  • Möjlighet att gå på minst ett seminarium per dag då du är schemalagd.  
  • Lunch, frukt och fika för att hålla dig energifylld och fokuserad under dina arbetspass. 
  • Ett intyg som bekräftar din insats och ditt engagemang efter genomfört uppdrag. 

Ta chansen att vara en del av något stort och betydelsefullt - bli en volontär på Mänskliga Rättighetsdagarna och skapa minnen för livet samtidigt som du bidrar till en värld där alla människor kan leva sina liv med värdighet och respekt. Ansök nu och låt din röst bli hörd! 

Ansökan:  
Inkludera en kortfattad beskrivning av dig själv och dina erfarenheter. Skriv gärna om du har specialkunskaper i teknik, språk, tecken- och/eller skrivtolkning, foto och/eller mänskliga rättigheter. Uppdraget är ej arvoderat och MR-dagarna kan ej bekosta resor eller logi.  

När och var sker uppdraget

En digital volontärutbildning, cirka 2 timmar, samt rundvandring i lokalerna innan arrangemanget. Deltagande under forumet 14-15 november 2024, i Sara Kulturhus i Skellefteå.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Senaste uppdragen