Motivera ideella - Malmö 24 september

24 september 2024 09:00 — 16:00

Översikt

 • Var

  Föreningscenter Nobel 21 i Malmö

 • För vem

  Utbildningen vänder sig till deltagare från ideella föreningar, stiftelser och trossamfund.

 • När

  24 september 2024 09:00 — 16:00

 • Kostnad

  Gratis

Information

Den här kursen fokuserar på vad människor vill känna och få ut av sitt ideella engagemang och vad vi behöver göra i föreningen för att fler ska känna sig motiverade att stanna länge hos oss. Ni kommer att få utrymme att reflektera över varför en del lämnar sitt engagemang i föreningen och hur ni kan jobba med att se och bekräfta individer så att de känner sig delaktiga och vill stanna kvar länge.

Ur innehållet
 • Att se och förstå individen
 • Vad som ökar eller minskar människors motivation till engagemang 
 • Varför människor slutar engagera sig
 • Att arbeta motivationsstärkande
 • Förebygga att människor avslutar sitt engagemang

Vi bjuder på lunch och fika under utbildningen. Utbildningen genomförs i samarbete med Malmö Ideella.

Avanmälan senast 20 september. Om du uteblir från utbildningen utan att meddela detta på förhand tar vi ut en avgift om 300 kr för att kompensera de utgifter vi har.

Tillgänglighet