Så inkluderar Funktionsrätt Östergötland fler i engagemang

Så inkluderar Funktionsrätt Östergötland fler i engagemang
Kommunikation, tillgängliga lokaler och en lyhördhet inför olika personers skiftande behov. Det menar Karin Klevelid, ombudsman på Funktionsrätt Östergötland, är några av verktygen för att skapa ett mer inkluderande föreningsliv. 
Funktionsrätt Östergötland arbetar för att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning. Sedan 1966 har de kämpat för funktionsrättsfrågor och ett inkluderande samhälle, genom att bilda opinion, arbeta med politisk påverkan och utbildningar. Karin betonar att inkluderingsarbete är en grundpelare för ett fungerande föreningsliv, och specifikt lyfter hon vikten av tydlig kommunikation. 
  Ställ raka frågor till personen om vilket stöd hen behöver. Kommunikationen är jätteviktigt, var tydlig med vad ni kan och inte kan erbjuda. Finns det hiss? Skriv det! 
Men den raka kommunikationen är inte för alla, och vissa personer som har en funktionsnedsättning har inte alltid vare sig lust eller möjlighet att berätta detta. För att underlätta för dessa personer tipsar Karin om att alltid ha en ”behovsruta” på diverse anmälningsformulär. Då får personen själv möjlighet formulera om hen behöver specifikt stöd. 
”Inga ska oroa sig för att komma in eller ut” 
För Funktionsrätt Östergötland är tillgängliga lokaler, hörslinga och hiss en självklarhet när de anordnar olika evenemang, ingen ska behöva oroa sig för att komma in eller ut. Samtidigt har hon en förståelse för att det kan vara en resursfråga för många föreningar. 
  Det är en resursfråga även för oss, exempelvis har vi inte alltid möjlighet att erbjuda skriv- eller teckentolk. Men ett tips är att personer som har behov av skriv- eller teckentolk kan boka kostnadsfria fritidstolkar via Tolkcentralen. I Östergötland är det Region Östergötland som erbjuder fritidstolkning och taltjänst för hörselskadade och döva, samt personer med språkstörning. 

Förutsättningarna för det ideella engagemanget ser väldigt olika ut 

När vi pratar om vilka förutsättningar personer med funktionsnedsättning har att vara ideellt aktiva så lyfter Karin två kritiska aspekter, privatekonomi och rätten till sjukersättning. 
  Privatekonomin är avgörande för att engagera sig, många har inte råd eftersom det kostar att resa, exempelvis med färdtjänst. Det är även en hälsofråga, många personer med funktionsnedsättning har sjukersättning från Försäkringskassan. Men om man väljer att engagera sig ideellt samtidigt som man har sjukersättning så blir man ofta ifrågasatt, även om engagemanget kan leda till bättre hälsa. 
Avslutningsvis lyfter Karin vikten av att se individens förmåga i första hand, och att engagemang handlar om rätt person på rätt plats, oavsett funktionsnedsättning. 
  Vi har en ledamot i styrelsen som oftast är tyst och tillbakadragen, men när det kommer till avtalsfrågor så har han stenkoll och hjälper mig precis med vad jag behöver, det är jättebra! 
_______________________________________________________________________________________________
Förbundet Funktionsrätt Östergötland är med i referensgruppen för Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? 
Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare 
0734-227432 

Fler berättelser

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

”Man kan inte klara allt själv, men tillsammans är man starkare.”

För Therese ”Tess” Wappsell är föreningslivet en viktig del av livet. Mötet med människor och möjligheten att träffa nya vänner lockar. Ur ett samhällsperspektiv ser Tess funktionsrättsorganisationer som nyckelaktörer för att öka medvetenheten om livet med en funktionsnedsättning, och hon har själv mycket att bidra med.

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.