”Nyckeln till inkluderande engagemang är att känna sig trygg och att bli sedd"

”Nyckeln till inkluderande engagemang är att känna sig trygg och att bli sedd"
Med sina personliga motgångar som drivkraft är Jakob Lindén fast besluten att hjälpa dem som kämpar. Hans historia är en inspirerande berättelse om att övervinna hinder och göra skillnad i andras liv. 
Jakobs engagemang började i sena tonåren när han blev utsatt för mobbning i skolan. Han startade då sin hemsida och kampanj "Min historia för att hjälpa andra". Idag, 11 år senare, fortsätter han att vara ett stöd online och håller föreläsningar för skolor, studieförbund och föreningar. Just nu engagerar sig Jakob främst inom sin egen kampanj, och han strävar efter att sprida kunskap och skapa förändring för framtiden.
Att ha ett tydligt syfte och hjälpa andra är vad som driver mig i mitt engagemang. Man mår också bra av det, och jag tycker alla borde testa att vara engagerad inom något man bryr sig om. 

Viktigt att känna sig trygg och sedd i sitt engagemang

Vägen till där Jakob är idag har inte alltid varit enkel. Han berättar att han började med droger och alkohol för att lindra ångesten som mobbningen orsakade. Senare hamnade han på rättspsykiatrisk vård efter att ha begått ett brott. Trots dessa utmaningar har Jakob tagit sig ur det destruktiva och är idag både drog- och alkoholfri. Han lever ett mer fridfullt liv i Upplands Väsby, vilket har gett honom möjligheten att fokusera på olika ideella engagemang. 
En av organisationerna som Jakob varit aktiv inom är Hela Människan, en organisation som stöttar personer i utsatthet. Som volontär hade han mestadels praktiska uppgifter så som att dela ut mat, skotta snö och bidra till en social gemenskap. När Jakob började som volontär valde han att inte berätta om sin funktionsnedsättning. 
Jag har ADHD och Autism, men jag valde att inte ta upp detta när jag började på Hela Människan eftersom jag inte upplevde att mina diagnoser begränsade mig. 
På Hela Människan fick Jakob ett bra stöd och organisationen var flexibel gentemot hans önskemål, vilket gjorde att han kände sig trygg. Och just att känna sig trygg och sedd inom den organisation som man väljer att engagera sig inom är något Jakob betonar. 
Det är inte en självklarhet att personer som har en funktionsnedsättning väljer att berätta detta, framför allt inte i början. Därför är det viktigt att man känner sig trygg och sedd i sitt engagemang, så att man med tiden vågar be om extra stöd om det skulle behövas. 
”Fördomar är den största utmaningen” 
När vi pratar om vilka utmaningar som föreningslivet har i sin strävan att bli mer inkluderande lyfter han bland annat de fördomar som finns gentemot personer med funktionsnedsättningar. En del av lösningen på detta tror Jakob är utbildning för såväl personal som andra volontärer. Både hur olika funktionsnedsättningar kan ta sig i uttryck och hur man har ett bra bemötande. Jakob är övertygad om att detta kommer skapa en mer inkluderande miljö för alla. 
____________________________________________________________________________________________________
Jakob Lindén är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig!

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare
[email protected], 0734-227432 

Fler berättelser

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter.