"Vi kan inte exkludera en stor del av befolkningen från att vara aktiva i föreningslivet.”

"Vi kan inte exkludera en stor del av befolkningen från att vara aktiva i föreningslivet.”
Silvijas driv för ett mer jämlikt och rättvist samhälle började redan som barn. Då var det svårt att veta på vilket sätt engagemanget kunde ta form. När hon blev äldre fann hon vägar fram genom sitt intresse för djur, natur och klimat. 
”Jag gillar inte orättvisa. Min autism gör att den känslan blir ännu starkare. Jag har velat engagera mig sen jag var barn, men kunde inte då och visste inte hur. Jag är intresserad av djur, natur och rättvisa. Mitt första steg var nog att bli vegetarian. Sen kände jag att nej, nu vill jag bidra mer aktivt. Då valde jag att engagera mig i KlimatAktion”, berättar Silvija. 
Silvija lyfter vikten av att som organisation vara förberedd på att kunna ta emot personer som till exempel har en funktionsnedsättning och inte bara fastna i att göra det som man alltid gjort för att det känns enklare och mer bekvämt. 

”Vi måste utgå från hur samhället ser ut, vi kan inte exkludera en stor del av befolkningen från att vara aktiva i föreningslivet.” 

För personer med autism kan energinivån variera mycket, man kan behöva mer tid för förberedelse och pauser och ibland stöd med att bedöma hur mycket som är rimligt att göra. Att kunna vara flexibel i sitt engagemang kan underlätta mycket men även att själv få vara med och skapa formerna för ens uppdrag om det är möjligt. 
Silvija berättar: ”Till exempel, för mig som autist så är det viktigt med struktur, men jag blir även lätt uttråkad. Då är det bra att jag kan få göra många olika saker i mitt engagemang, att få prova på nya grejer och att vi i föreningens tillsammans skapar nya spännande aktiviteter." 
Silvija säger att hon tror att man alltid kan finna olika vägar framåt för sitt engagemang utifrån sina behov och intressen. Även om man inte orkar med ett ideellt uppdrag just nu så kan man fortfarande göra saker som får en att bibehålla och utveckla sitt engagemang för frågorna. Att läsa på, lära sig mer och kanske diskutera med människor runtomkring sig är viktigt det också. Att känna att ens intresse och hjärtefrågor ändå kan få en plats i ens vardag. När man sen har energin eller möjligheten att börja engagera sig, ta sig an ett nytt uppdrag eller återgå till ett tidigare så kan man göra det.Silvija Simic är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare 
0734-227432 

Fler berättelser

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

"Alla är bra på olika saker och alla kan bidra"

David Fogelström började som ideell ledare hos FIFH Parasport Malmö och fastnade snabbt för organisationens engagemang. Idag arbetar han som volontärsamordnare och projektkoordinator, och ansvarar för stora event som årligen samlar många volontärer och deltagare.