Aida hittade hem på Läkare i Världen

Ideellt engagemang är en förutsättning för att världen ska gå framåt

Aida hittade hem på Läkare i Världen

Ideellt engagemang är en förutsättning för att världen ska gå framåt

Aida Dorticos är en 22-åring med stora drömmar, stort driv och stort engagemang för rätten till vård. Sedan hösten 2021 engagerar hon sig i Läkare i Världen, en människorättsorganisation som jobbar för allas rätt till vård. I Sverige driver organisationen bland annat medicinska kliniker för personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare.
 

Aida är volontär en kväll i veckan, och tar emot patienter, tar blodprov och gör andra tester. 
- Jag hittade Läkare i Världen genom Volontärbyrån under pandemin och blev direkt nyfiken. Jag har intresse inom internationellt arbete, asylrättsfrågor och hälsofrågor, därför kändes Läkare i Världen helt rätt.  

Viktigt att få bra stöd från föreningen

Aida, som har en CP-skada och är rullstolsanvändare, fick stort stöd från föreningen, och framför allt från samordnaren Annie, när hon började som volontär. Efter introduktionsutbildningen satte Annie och Aida sig ner för att diskutera vad hon kunde bidra med till organisationen. Med Aidas bakgrund som utbildad undersköterska och med sin flytande spanska kom de fram till att rollen som labbassistent och spanskatolk skulle passa bäst. Hon är den på labbet som har koll på det mesta. 
- Har någon en fråga om hur labbet fungerar så kommer de till mig, jag älskar att vara i labbet!  

Brinnande vårdintresse och möjligheten att stötta andra är Aidas drivkrafter

Aidas intresse för vårdfrågor har hon haft med sig hela livet. Hon beskriver att delar av hennes familj bor på Kuba, och där har inte alla rätt till vård. Aidas egen funktionsnedsättning är ytterligare en anledning till hennes intresse.
"Min grupp, som har någon form av funktionsnedsättning, får ofta kämpa för vår rätt till vård. Det är en av anledningarna till att jag vill engagera mig för vårdfrågan!" 
Förutom det brinnande intresset för frågorna berättar Aida om vilket stort mervärde det ideella engagemanget har, både för henne och för samhället i stort.
- Genom att vara volontär kan jag tydligt se vilka kunskaper jag har, det ger mig en bättre självkänsla och gör att jag vågar drömma större. Det känns även bra att få hjälpa andra, och se dem bli glada - det gör mig glad! När det kommer till mervärdet för samhället så är ideellt engagemang en förutsättning för att världen ska gå framåt, annars står vi bara stilla.  

Uppmaning till föreningar: var nyfikna och ställ frågor

Aida avslutar med en viktig hälsning till andra föreningar som vill bli bättre på att arbeta inkluderande. Hon påpekar att det krävs tålamod för att inkludera alla, men om man är nyfiken och vågar ställa frågor så finns det många personer med funktionsnedsättning som vill engagera sig ideellt.  Hon uppmanar andra föreningar att skapa en inkluderande kultur, där alla känner sig välkomna och värdefulla.
- Tar man sig inte tiden att vara nyfiken och öppen riskerar man att missa alla de personer som verkligen brinner för olika frågor! 
____________________________________________________________________________________________________
Aida Dorticos är en av ambassadörerna i Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org) 

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? 

Välkommen att höra av dig!  
Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare
[email protected], 0734-227432 

Fler berättelser

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

”Mitt engagemang ger mig hopp när världen känns hopplös”

Klara Bengtsson har engagerat sig i hela sitt vuxna liv. Med ett starkt rättighetspatos vill hon skapa bättre förutsättningar för fler personer i vårt samhälle. Tillsammans med andra ideellt aktiva i organisationerna Amnesty och Attention har hon fokuserat på frågor som framför allt berör kvinnors rättigheter och funktionsrättsfrågor.

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

"Det ger mycket energi att se glädjen och engagemanget"

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index. Sandra Jerkérus har tidigare varit volontär på Berättarministeriet men arbetar nu som utbildningsledare med volontäransvar på det nyöppnade utbildningscentret i Malmö.